چهارشنبه 1396/05/4  ساعت 23 و 01 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 23 و 05 دقیقه و 16 ثانیه


https://t.me/ketabearabi

   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.