سه شنبه 1389/09/9  ساعت 20 و 40 دقیقه و 32 ثانیه
نوع مطلب: (ریشه نام شهرها ،) توسط: عادل اشکبوس

گفته می شود دریاچه ای به نام نی در این منطقه وجود داشت که در میان ناباوری همگان خشک شد و مردم به زبان عربی گفتند ( نی جَفّ) یعنی نی خشک شد . جمله ی نی جف در اثر تحولات زبانی به صورت نجف در آمد یعنی بر وزن فَعَل که وزنی شناخته شده در دستور زبان عربی است درآمد .


شمارنده سایت

الکسا