چهارشنبه 1390/06/16  ساعت 18 و 33 دقیقه و 41 ثانیه
نوع مطلب: (معنی نامهای عربی ،) توسط: عادل اشکبوس

نام پسرانه عربی . فرزند اسماعیل بن ابراهیم نیای قبایل عرب در شمال.
شاید ار ریشه واژه عبری اِدِن باشد به معنی لذّت ، خوشی و بهشت زمینی .برابر سِفْر تکوین در تورات جایگاه خوشی ها و نعمت های روی زمین است و جایی است که خداوند آدم و حوّاء را جای داد . بهشت روی زمین .


نظرات()       

شمارنده سایت

الکسا