تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - مطالب ابر ریشه کلمه دروغ

ریشه واژه دروغ

جمعه 1396/12/18 ساعت 11 و 00 دقیقه و 57 ثانیهنویسنده : عادل اشکبوس

 
دروغ از ریشه (دو + روغ) است. دو که همان عدد دو است. روغ یا رُغ نیز همان رُخ است. رُخ یا رُخسار به معنای چهره است. دو روغ یعنی دو چهره. روغ به رُغ، رُخ و روی و رو تبدیل شده است.
دروغگو کسی است که دو چهره دارد.

برچسب ها: ریشه کلمه دروغ ، معنی دروغ ، وجه تسمیه دروغ ، دروغ یعنی چه ، کلمه دروغ از چه ریشه ای است ،
آخرین ویرایش: جمعه 1396/12/18 ساعت 11 و 03 دقیقه و 55 ثانیه

 

 

*