عادل اشکبوس سه شنبه 1396/04/13 ساعت 19 و 52 دقیقه و 10 ثانیه نظرات ()
وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است. 
در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.