عادل اشکبوس چهارشنبه 1395/01/25 ساعت 19 و 09 دقیقه و 28 ثانیه نظرات ()
کتاب عربی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی روی سامانه زیر هست: