تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - مطالب ابر دانلود عربی دهم
سه شنبه 1395/04/22  ساعت 22 و 43 دقیقه و 41 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1395/04/22 ساعت 22 و 46 دقیقه و 34 ثانیه

عربی زبان قرآن (1)

http://www.chap.sch.ir/books/4243

   


نظرات()  
چهارشنبه 1395/01/25  ساعت 19 و 09 دقیقه و 28 ثانیه    ویرایش: شنبه 1395/01/28 ساعت 16 و 26 دقیقه و 55 ثانیه

کتاب عربی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی روی سامانه زیر هست:

   


نظرات()  
یکشنبه 1393/08/11  ساعت 15 و 52 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: جمعه 1393/09/7 ساعت 22 و 52 دقیقه و 14 ثانیه


نظر شما در باره متن چیست؟

   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.