نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2018-10-14T23:18:17+01:00 text/html 2018-10-10T20:25:11+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس معنای عطارد http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1401 <div><span style="font-size: 11px;">عُطارِد که در خوانش فارسی عَطارُد گفته می‌شود، واژه‌ای عربی برگرفته از «عَطْرَدَ» است.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">عُطارِد در فرهنگ لغت لِسانُ الْعَرَبِ به معنای «اَلْمُتَتابِعُ فی سَیْـرِهِ» آمده است؛ یعنی: پی‌درپی آینده. این نامگذاری اشاره به سرعت چرخش آن به دور خورشید است؛ زیرا نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است. نام لاتینی مِرْکوری «Mercury» نیز نزدیکیِ معنا به آن دارد؛ زیرا مِرکوری ایزد پیام‌آور خدایان و دارای بال‌های بزرگی است. نام عطارد یادآور سرعت دَوَران آن پیرامون خورشید است.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">برگرفته از کتاب دانشنامۀ نام‌ها و واژه‌ها. انتشارات مدرسه. عادل اشکبوس</span></div> text/html 2018-09-26T13:49:46+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس پیش نویس كتاب راهنمای معلم عربی دوازدهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1400 <a href="http://talif.sch.ir/index.php?page_id=316" target="_blank" title="كتاب معلم عربی دوازدهم">http://talif.sch.ir/index.php?page_id=316</a> text/html 2018-03-09T07:30:57+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس ریشه واژه دروغ http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1399 دروغ از ریشه (دو + روغ) است. دو که همان عدد دو است. روغ یا رُغ نیز همان رُخ است. رُخ یا رُخسار به معنای چهره است. دو روغ یعنی دو چهره. روغ به رُغ، رُخ و روی و رو تبدیل شده است.<div>دروغگو کسی است که دو چهره دارد.</div> text/html 2018-03-06T08:36:16+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس ریشه واژه های "مرد ، زن ، پسر ، دختـر، پدر ، مادر "در فارسی و عربی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/562 <p align="center">&nbsp;</p><a id="apf9" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.aftablog.com/uploads/k/khonedel/119343.jpg&amp;imgrefurl=http://suq.blogfa.com/8808.aspx&amp;usg=__EcozuxeVCRDCvZqCq91TGet_lpo=&amp;h=554&amp;w=399&amp;sz=45&amp;hl=en&amp;start=10&amp;sig2=GZcH4DDMDXpSiHSiisEbmQ&amp;itbs=1&amp;tbnid=Ac71b8uf1rLojM:&amp;tbnh=133&amp;tbnw=96&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AF%25D8%25B1%2B%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%2B%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%2586%2B%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&amp;ei=S76YS4rDDIqZ_Qbo_dWHDA"><font size="2"></font></a><font size="2"> <p align="center"><img style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 253px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 170px; PADDING-TOP: 8px" id="il_fi" src="http://www.roostanews.ir/?lang=fa&amp;p=image&amp;id=d2g9d2gmcj1tY-gmaWQ9MTAwMSZkPTIwMDk@MCZlPS5qcGcmb-RuPTImb-RoPWltYWdlL2pwZWcmb3c9NjAwJm9oPTM3NQ__" width="600" height="375"><a id="apf9" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.aftablog.com/uploads/k/khonedel/119343.jpg&amp;imgrefurl=http://suq.blogfa.com/8808.aspx&amp;usg=__EcozuxeVCRDCvZqCq91TGet_lpo=&amp;h=554&amp;w=399&amp;sz=45&amp;hl=en&amp;start=10&amp;sig2=GZcH4DDMDXpSiHSiisEbmQ&amp;itbs=1&amp;tbnid=Ac71b8uf1rLojM:&amp;tbnh=133&amp;tbnw=96&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AF%25D8%25B1%2B%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%2B%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%2586%2B%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&amp;ei=S76YS4rDDIqZ_Qbo_dWHDA"></a></p></font> text/html 2018-03-05T03:42:30+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟ http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/419 <p style="font-size: small;"><br></p>