تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - مطالب ریشه یابی چند واژه
چهارشنبه 1396/04/14  ساعت 11 و 03 دقیقه و 44 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 11 و 05 دقیقه و 37 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1396/04/13  ساعت 18 و 52 دقیقه و 10 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1396/04/13 ساعت 18 و 55 دقیقه و 15 ثانیه

وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است. 
در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.

   


نظرات()  
سه شنبه 1394/05/6  ساعت 13 و 40 دقیقه و 24 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1394/05/6 ساعت 13 و 42 دقیقه و 11 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
شنبه 1394/05/3  ساعت 23 و 20 دقیقه و 01 ثانیه    ویرایش: شنبه 1394/05/3 ساعت 23 و 27 دقیقه و 43 ثانیه

نتیجه تصویری برای گوسفند

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/05/2  ساعت 20 و 37 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/05/2 ساعت 20 و 43 دقیقه و 42 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.