تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - مطالب ریشه نام شهرها
چهارشنبه 1396/04/14  ساعت 11 و 03 دقیقه و 44 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 11 و 05 دقیقه و 37 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/04/4  ساعت 13 و 37 دقیقه و 42 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 13 و 41 دقیقه و 04 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای فاروج

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/04/4  ساعت 11 و 19 دقیقه و 05 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 11 و 21 دقیقه و 09 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شفت

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1394/04/1  ساعت 09 و 54 دقیقه و 10 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1394/04/1 ساعت 09 و 58 دقیقه و 28 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1394/04/1  ساعت 08 و 18 دقیقه و 08 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1394/04/3 ساعت 11 و 52 دقیقه و 00 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای میمه ایلام  نتیجه تصویری برای میمه اصفهان

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.