تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - مطالب ریشه نام شهرها

معنای قاجار

چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 12 و 03 دقیقه و 44 ثانیهنویسنده : عادل اشکبوس

 
ادامه مطلب
برچسب ها: وجه تسمیه قاجار ، معنای قاجار ، قاجار یعنی چه ، ریشه اسم قاجار ، معنی قاجار چیست؟ ، قاجار به چه معناست؟ ، قاجار به چه معنای است؟ ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 12 و 05 دقیقه و 37 ثانیه

 

ریشۀ نام فاروج

پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 14 و 37 دقیقه و 42 ثانیهنویسنده : عادل اشکبوس

 
نتیجه تصویری برای فاروج
ادامه مطلب
برچسب ها: ریشۀ نام فاروج ، وجه تسمیه فاروج ، معنی فاروج چیست؟ ، فاروج یعنی چه؟ ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 14 و 41 دقیقه و 04 ثانیه

 

ریشه نام شفت

پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 12 و 19 دقیقه و 05 ثانیهنویسنده : عادل اشکبوس

 
نتیجه تصویری برای شفت
ادامه مطلب
برچسب ها: وجه تسمیه شفت ، معنی شفت ، شفت یعنی چه ، معنی شفت چیست ، تاریخچه شفت ، ریشه اسم شفت ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 12 و 21 دقیقه و 09 ثانیه

 

ریشه نام بهنمیر

دوشنبه 1394/04/1 ساعت 10 و 54 دقیقه و 10 ثانیهنویسنده : عادل اشکبوس

 
ادامه مطلب
برچسب ها: وجه تسمیه بهنمیر ، معنی بهنمیر ، بهنمیر یعنی چه؟ ، معنی بهنمیر چیست؟ ، ریشه اسم بهنمیر معنای بهنمیر بهنمیر یعنی چه؟ ، معنی بهنمیر چیست؟بهنمیر ، شهر بهنمیر ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 1394/04/1 ساعت 10 و 58 دقیقه و 28 ثانیه

 

ریشه نام میمه ایلام و میمه اصفهان

دوشنبه 1394/04/1 ساعت 09 و 18 دقیقه و 08 ثانیهنویسنده : عادل اشکبوس

 
نتیجه تصویری برای میمه ایلام  نتیجه تصویری برای میمه اصفهان ادامه مطلب
برچسب ها: وجه تسمیه میمه ، میمه ایلام ، معنی میمه چیست؟ ، میمه یعنی چه ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1394/04/3 ساعت 12 و 52 دقیقه و 00 ثانیه

 

تعداد کل صفحات ( 48 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...
 

*