شنبه 1394/02/12  ساعت 16 و 49 دقیقه و 03 ثانیه    ویرایش: شنبه 1394/02/12 ساعت 16 و 51 دقیقه و 25 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شوشتر

ادامه مطلب   


نظرات()  
شنبه 1394/02/12  ساعت 08 و 41 دقیقه و 11 ثانیه    ویرایش: شنبه 1394/02/12 ساعت 20 و 09 دقیقه و 40 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شهرستان صحنه

ادامه مطلب   


نظرات()  
شنبه 1394/02/12  ساعت 00 و 29 دقیقه و 27 ثانیه    ویرایش: شنبه 1394/02/12 ساعت 00 و 31 دقیقه و 32 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای سبلان

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/02/11  ساعت 13 و 16 دقیقه و 04 ثانیه    ویرایش: شنبه 1394/02/12 ساعت 00 و 47 دقیقه و 51 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای سراب آذربایجان

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/02/11  ساعت 00 و 58 دقیقه و 59 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/02/11 ساعت 23 و 49 دقیقه و 45 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شهر ساوه

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.