دوشنبه 1394/04/1  ساعت 09 و 18 دقیقه و 08 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1394/04/3 ساعت 12 و 52 دقیقه و 00 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای میمه ایلام  نتیجه تصویری برای میمه اصفهان

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/03/15  ساعت 18 و 18 دقیقه و 28 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/03/15 ساعت 18 و 21 دقیقه و 04 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شبستر

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/03/14  ساعت 12 و 12 دقیقه و 07 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/03/14 ساعت 12 و 13 دقیقه و 33 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای مهران ایلام

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1394/03/12  ساعت 12 و 06 دقیقه و 51 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/03/15 ساعت 15 و 25 دقیقه و 56 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای گیلان غرب

ادامه مطلب   


نظرات()  
شنبه 1394/02/12  ساعت 19 و 35 دقیقه و 55 ثانیه    ویرایش: شنبه 1394/02/12 ساعت 21 و 01 دقیقه و 11 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،


نتیجه تصویری برای صومعه سرا

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.