چهارشنبه 1394/04/24  ساعت 23 و 24 دقیقه و 27 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1394/06/18 ساعت 11 و 36 دقیقه و 08 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/04/12  ساعت 13 و 59 دقیقه و 54 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1394/04/15 ساعت 11 و 05 دقیقه و 15 ثانیه
نوع مطلب: معنی نامهای عربی ،

نتیجه تصویری برای میثم تمار

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/04/4  ساعت 13 و 37 دقیقه و 42 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 13 و 41 دقیقه و 04 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای فاروج

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/04/4  ساعت 11 و 19 دقیقه و 05 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 11 و 21 دقیقه و 09 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شفت

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1394/04/1  ساعت 09 و 54 دقیقه و 10 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1394/04/1 ساعت 09 و 58 دقیقه و 28 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.