پنجشنبه 1394/07/23  ساعت 19 و 24 دقیقه و 13 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/07/23 ساعت 19 و 28 دقیقه و 31 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1394/05/6  ساعت 14 و 40 دقیقه و 24 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1394/05/6 ساعت 14 و 42 دقیقه و 11 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
یکشنبه 1394/05/4  ساعت 00 و 20 دقیقه و 01 ثانیه    ویرایش: یکشنبه 1394/05/4 ساعت 00 و 27 دقیقه و 43 ثانیه

نتیجه تصویری برای گوسفند

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/05/2  ساعت 21 و 37 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/05/2 ساعت 21 و 43 دقیقه و 42 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1394/04/30  ساعت 00 و 17 دقیقه و 56 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1394/04/30 ساعت 00 و 20 دقیقه و 25 ثانیه

عربی نهم

   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.