دوشنبه 1396/07/3  ساعت 22 و 41 دقیقه و 59 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1396/07/3 ساعت 22 و 48 دقیقه و 36 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1396/05/9  ساعت 20 و 57 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1396/05/9 ساعت 21 و 02 دقیقه و 25 ثانیه

عربی 11 انسانی اینجا کلیک کنید.

   


نظرات()  
چهارشنبه 1396/05/4  ساعت 23 و 01 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 23 و 05 دقیقه و 16 ثانیه


https://t.me/ketabearabi

   


نظرات()  
چهارشنبه 1396/04/14  ساعت 12 و 03 دقیقه و 44 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 12 و 05 دقیقه و 37 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1396/04/13  ساعت 19 و 52 دقیقه و 10 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1396/04/13 ساعت 19 و 55 دقیقه و 15 ثانیه

وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است. 
در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.

   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.