یاسر هفت دوشنبه 1394/01/10 ساعت 12 و 43 دقیقه و 00 ثانیه نظرات ()

دقایقی در زندگی هست... که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی!