نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2018-11-12T07:55:02+01:00 mihanblog.com معنی نادیا 2018-11-10T07:32:24+01:00 2018-11-10T07:32:24+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1402 عادل اشکبوس نادیا: نام دخترانۀ غربی با ریشۀ اسلاو به معنای امید است. این نام با الهام از نام ژیمناستیک كار برجستۀ رومانیایی نادیا كومانِچی Nadia Comaneci در ایران و جهان محبوبیّت یافت. برخی پنداشته­اند ریشه­اش عربی (نَدیَّة: تر، نمناک، انجمن، باشگاه یا نادیَة: ندا دهنده) است؛ امّا چنین نیست و این شباهت تصادفی است. نادیا: نام دخترانۀ غربی با ریشۀ اسلاو به معنای امید است. این نام با الهام از نام ژیمناستیک كار برجستۀ رومانیایی نادیا كومانِچی Nadia Comaneci در ایران و جهان محبوبیّت یافت. برخی پنداشته­اند ریشه­اش عربی (نَدیَّة: تر، نمناک، انجمن، باشگاه یا نادیَة: ندا دهنده) است؛ امّا چنین نیست و این شباهت تصادفی است.

]]>
معنای عطارد 2018-10-10T20:25:11+01:00 2018-10-10T20:25:11+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1401 عادل اشکبوس عُطارِد که در خوانش فارسی عَطارُد گفته می‌شود، واژه‌ای عربی برگرفته از «عَطْرَدَ» است. عُطارِد در فرهنگ لغت لِسانُ الْعَرَبِ به معنای «اَلْمُتَتابِعُ فی سَیْـرِهِ» آمده است؛ یعنی: پی‌درپی آینده. این نامگذاری اشاره به سرعت چرخش آن به دور خورشید است؛ زیرا نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است. نام لاتینی مِرْکوری «Mercury» نیز نزدیکیِ معنا به آن دارد؛ زیرا مِرکوری ایزد پیام‌آور خدایان و دارای بال‌های بزرگی است. نام عطارد یادآور سرعت دَوَران آن پیرامون خورشید است.برگرفته از کتاب دانشنامۀ نام‌ها و واژ عُطارِد که در خوانش فارسی عَطارُد گفته می‌شود، واژه‌ای عربی برگرفته از «عَطْرَدَ» است. 
عُطارِد در فرهنگ لغت لِسانُ الْعَرَبِ به معنای «اَلْمُتَتابِعُ فی سَیْـرِهِ» آمده است؛ یعنی: پی‌درپی آینده. این نامگذاری اشاره به سرعت چرخش آن به دور خورشید است؛ زیرا نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است. نام لاتینی مِرْکوری «Mercury» نیز نزدیکیِ معنا به آن دارد؛ زیرا مِرکوری ایزد پیام‌آور خدایان و دارای بال‌های بزرگی است. نام عطارد یادآور سرعت دَوَران آن پیرامون خورشید است.
برگرفته از کتاب دانشنامۀ نام‌ها و واژه‌ها. انتشارات مدرسه. عادل اشکبوس
]]>
ریشه واژه دروغ 2018-03-09T07:30:57+01:00 2018-03-09T07:30:57+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1399 عادل اشکبوس دروغ از ریشه (دو + روغ) است. دو که همان عدد دو است. روغ یا رُغ نیز همان رُخ است. رُخ یا رُخسار به معنای چهره است. دو روغ یعنی دو چهره. روغ به رُغ، رُخ و روی و رو تبدیل شده است.دروغگو کسی است که دو چهره دارد. دروغگو کسی است که دو چهره دارد.]]> ریشه واژه های "مرد ، زن ، پسر ، دختـر، پدر ، مادر "در فارسی و عربی 2018-03-06T08:36:16+01:00 2018-03-06T08:36:16+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/562 عادل اشکبوس    

]]>
آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟ 2018-03-05T03:42:30+01:00 2018-03-05T03:42:30+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/419 عادل اشکبوس

]]>