نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2017-07-19T23:42:16+01:00 mihanblog.com معنای قاجار 2017-07-05T07:33:44+01:00 2017-07-05T07:33:44+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1393 عادل اشکبوس ریشۀ وزیر 2017-07-04T15:22:10+01:00 2017-07-04T15:22:10+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1392 عادل اشکبوس وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است. در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است. در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.]]> - چگونه بدانیم کدام واژه ریشه عربی و کدام ریشه پارسی دارد؟ 2017-06-13T14:31:42+01:00 2017-06-13T14:31:42+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/41 عادل اشکبوس پیش از خواندن این نوشته یادآور می شوم که همه زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت. شاید تنها زبانهای مرده باشند که چنین چیزی در آنها رخ نداده باشد. وجود واژگان عربی در فارسی طبیعی است همان گونه که در عربی نیز صدها واژه پارسی هست. پیش از خواندن این نوشته یادآور می شوم که همه زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت. 

شاید تنها زبانهای مرده باشند که چنین چیزی در آنها رخ نداده باشد. 

وجود واژگان عربی در فارسی طبیعی است همان گونه که در عربی نیز صدها واژه پارسی هست.

]]>
کانال گروه عربی دفتر تألیف 2017-04-15T18:00:31+01:00 2017-04-15T18:00:31+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1391 عادل اشکبوس ketabearabi@ ketabearabi@

]]>
دانلود کتاب منیة المرید 2017-01-18T05:28:48+01:00 2017-01-18T05:28:48+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1390 عادل اشکبوس بارگذاری کتاب منیة المرید شهید ثانی بارگذاری کتاب منیة المرید شهید ثانی]]> اصلاحات تایپی عربی دهم 2016-10-29T20:46:28+01:00 2016-10-29T20:46:28+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1389 عادل اشکبوس دانلود عربی دهم 2016-07-12T18:17:40+01:00 2016-07-12T18:17:40+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1387 عادل اشکبوس دانلود عربی دهم علوم انسانیhttp://www.chap.sch.ir/books/4244 دانلود عربی دهم علوم انسانی

http://www.chap.sch.ir/books/4244
]]>
دانلود عربی دهم 2016-07-12T18:13:41+01:00 2016-07-12T18:13:41+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1386 عادل اشکبوس عربی زبان قرآن (1)http://www.chap.sch.ir/books/4243 عربی زبان قرآن (1)

http://www.chap.sch.ir/books/4243
]]>
دانلود عربی دهم رشته فنی حرفه ای كاردانش ریاضی و تجربی 2016-05-03T03:26:55+01:00 2016-05-03T03:26:55+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1385 عادل اشکبوس دانلود عربی زبان قرآن 1 پایه دهمعربی رشته های كاردانش فنی و حرفه ای ریاضی و تجربی دانلود عربی زبان قرآن 1 پایه دهم
عربی رشته های كاردانش فنی و حرفه ای ریاضی و تجربی
]]>
دانلود عربی دهم 2016-04-13T14:39:28+01:00 2016-04-13T14:39:28+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1383 عادل اشکبوس کتاب عربی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی روی سامانه زیر هست:http://arabic-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=114
http://arabic-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=114

]]>