دوشنبه 1396/05/9  ساعت 19 و 57 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1396/05/9 ساعت 20 و 02 دقیقه و 25 ثانیه

عربی 11 انسانی اینجا کلیک کنید.

   


نظرات()  
چهارشنبه 1396/05/4  ساعت 22 و 01 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 22 و 05 دقیقه و 16 ثانیه


https://t.me/ketabearabi

   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.