عادل اشکبوس جمعه 1388/08/8 ساعت 12 و 07 دقیقه و 32 ثانیه نظرات ()

 

حرف الحاء والخاء

معناه

الاسم

الرقم

معناه

الاسم

الرقم

معناه

الاسم

الرقم

پری

حوریّة

 

مثنى حی: زنده

حیان

11

حاكم و قاضی

حاتم

1

سیه چشم

حَوراء

22

از نامهای شیر

حیدر

12

کشاورز/ شخم زن(ابو الحارث: کنیه ی شیر )

حارث

2

کره شتر زودتر از موعد به دنیا آمده/ بچه ی شش ماهه به دنیا آمده

خدیجة

23

تصغیر حی: زنده

حُیَی

13

دور اندیش

حازم

3