تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - معرفی کتاب برای علاقه مندان به زبان عربی
نام شناسی و ریشه واژه ها
اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

 

  در آغاز کتاب لغت خود را معرفی می کنم : فرهنگ فارسی به عربی انتشارات مدرسه بزرگ ترین و کامل ترین فرهنگ فارسی به عربی / در برگیرنده کلمات و اصطلاحات کاربردی . در این کتاب کلمات منسوخ وجود ندارد و هر جا لازم باشد شاهد مثال آمده است .  ویژگی های این کتاب را در وبلاگ خودم در بخش آرشیو موضوعی توضیح داده ام .قیمت کتاب 14 هزار تومان است .     

 كتاب های فرهنگ لغت

نام كتاب

نویسنده / مترجم

ناشر

ویژگی

1 - فرهنگ معاصر عربی – فارسی چاپ اوّل 1379

نوشته: هانس ور

ترجمه:دكتر آذرتاش آذرنوش

نشر نی

6498294

دارای ترجمه مصطلحاتی كه در كتب دیگر موجود نیست . انتخاب مناسب معادلهای فارسی

2- فرهنگ لاروس عربی – فارسی

نوشته: دكتر.خلیل الجرّ

ترجمه: دكتر.سیدحمید طبیبیان

امیر كبیر

دارای ترجمه اصطلاحات علمی و فنّی

3- فرهنگ اصطلاحات روز

دكتر: محمد غفرانی و

دكتر: مرتضی آیت الله زاده شیرازی

امیر كبیر

دارای عبارات، تركیبات، جمله ها و اصطلاحات امروزی/ در این کتاب اشتباهی نمی بینید اما بسیاری از واژه ها در آن نیامده است . ولی هرچه آمده دقیق و کاربردی است .

4- فرهنگ قواعد زبان عربی

نوشته: آنطوان دحداح

ترجمه:دكتر.عبدالعلی آل بویه لنگرودی

انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی  كد 0281

2،6،7- 661201

روش نو در تنظیم و  ترتیب موضوعات قواعد و استفاده از نمودارها و جدولها در آموزش/نویسنده کتاب با اینکه فردی نظامی است اما در این حوزه هنرمندانه عمل کرده / مترجم نیز رئیس و استاد  دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین است .

5- مجمع اللغات

ترجمه و تنظیم بخش فارسی

دكتر: آذرتاش آذر نوش

دكتر: سید مرتضی آیت الله   زاده شیرازی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

3112100

فرهنگ مصطلاحات به چهار زبان عربی، فارسی، فرانسه و انگلیسی

6- المعجم المفهرس لـألفاظ القرآن كریم

محمد فؤاد عبد الباقى

نشر پرتو (اسماعیلیان) ناصرخسرو پاساژ مجیدی 396310

یافتن سریع و آسان آیات قرآن كریم

7- المنجد  ( فـﻰ اللغة و فـى الاعلام) عربی- عربی

لویس معلوف

نشر اسماعیلیان

396310

بسیاری از فرهنگها از این كتاب اقتباس كرده اند. قسمت اعلام برای شناخت بزرگان مفید است.

8- فرهنگ فرزان فارسی – عربی

دكتر: سیدحمید طبیبیان

نشر و پژوهش فرزان 8768524

دارای آوانگاری واژه های فارسی از كامل ترین فرهنگ های فارسی – عربی

9- فرهنگ دانش‌ آموز

دكتر: عیسی متّقی زاده

انتشارات مدرسه   9-8800324

مناسب برای مدرسه و دانش آموز

10- فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی – فارسی

چاپ اوّل 1377

نجفعلی میرزایی

دارالثقلین قم

732993

راهنمای جامع اصطلاحات سیاسی- مطبوعاتی و اجتماعی

11- فرهنگ فارسی به عربی

چاپ دوم 1377

دكتر محمّد التّونَجى

انتشارات هیرمند 6461007

6016686

نویسنده كتاب عرب زبان است و آنرا برای عربهایی كه می خواهند فارسی بیاموزند نوشته است.

12- اعلام قرآن

دكتر محمد خزائلی

انتشارات امیر كبیر

پژوهش كامل در اسم های علم مانند آدم، آزر، ابراهیم ابلیس، ادریس، ارم، ذوالقرنین،‌ جودی، ‌سبأ

 
 
 
     كتابهای بلاغت

نام كتاب

نویسنده/ مترجم

ناشر

ویژگی

1- مَعالِمُ البلاغة

محمد خلیل رجائی

انتشارات دانشگاه شیراز

در علم معانی و بیان و بدیع. تطابقی بین بلاغت عربی و فارسی

2- جواهر البلاغة

سید احمد هاشمی

انتشارات مصطفوی  قم

در علم معانی و بیان و بدیع به زبان عربی كتاب درسی دانشگاهی

3- البلاغة الواضحة مع دلیل البلاغة‌الواضحة چاپ اول 1379

علی الجارم و مصطفی امین

انتشارات الهام 6468010

كتاب بلاغی همراه راهنما كتاب درسی دانشگاهی به زبان عربی

4- معیار البلاغة

ترجمه: دكتر محمد جواد نصیری

انتشارات دانشگاه تهران

مقدّمه ای در مباحث علوم بلاغت به انضمام ترجمه كتاب صناعتین  (نظم و نثر عربی) تصنیف ابوهلال عسكرى

 

           كتابهای قواعد

نام كتاب

نویسنده یا نویسندگان

ناشر

ویژگی

1- مجموعه كتابهای كوچك عربی (19 جلد در دست تألیف و چاپ)

 

 

 

 

اعداد در زبان

فعل صحیح و معتل

مذكر و مؤنث

 

 

‌‌‍‌‍‌‍‌[دكتر عبد العلی آل بویه لنگرودی، دكتر عیسی متقی زاده، دكتر نجفی ، علی چراغی ،حمید رضا حیدری ،‌ عادل اشكبوس ، مهدی ستاریان و .... ‌]

 

 

عادل اشكبوس

عادل اشكبوس

 

مهدی ستاریان با ویراستاری عادل اشکبوس

انتشارات مدرسه

9-8800324

شرح دقیق و كامل كلیه قواعد صرف و نحو عربی همراه با تمرینات متنوع و جدول و نمودار.

تأیید این نوزده كتاب در شورای علمی اساتید و مؤلّفین انتشارات مدرسه صورت می گیرد. مخاطب كتابها دانش آموز، معلّم دانشجو و همه علاقمندان به زبان عربی است و می توان این كتابها را بهترین مجموعه در زمینه ی صرف و نحو بر اساس روش های نوین آموزش به حساب آورد .

2- آموزش عربی آسان از پایه تا دانشگاه

صفا بخش شیرزاد

نشر رهنمای اندیشه

نظم منطقی مطالب (از ساده به مشكل)

3- علوم العربیّة

سیّد هاشم حسین  تهرانی

انتشارات مفید، ناصر خسرو، كوچه حاج نایب

شرح كامل قواعد

4- الفوائد

عادل اشكبوس

مؤسسه توسعه روستایی ایران 8839130

اطّلاعات جدید، خواندنی و جالب توجّه درباره زبان عربی

5- مبادئ العربیّة  5جلد  (اولین جلد آن بی شماره است)

رشید الشرتونـى

انتشارات اسماعیلیان 396310

اصل كتاب به عربی شامل شرح قواعد صرف و نحو همراه تمرین است. سالهاست كتاب درس دانشگاههای مختلف ا ست. ترجمه فارسی آن نیز موجود است.

 6- راهنمای تجزیه و تركیب عربی

دكتر عیسی متقی زاده

انتشارات مدرسه

9-8800324

مناسب جهت دانشجویان و علاقه مندان

7- آموزش عربی از راه بازی و سرگرمی

قاسم كریمی

انتشارات مدرسه

9-8800324

مناسب برای نوآموزان

8- از مدرسه تا دانشگاه

(پرسش های چهار گزینه ای با پاسخ های تشریحی )

<در سه جلد>

عربی 1

عربی2

عربی3

دكتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی، عادل اشكبوس  علی چراغی

انتشارات مدرسه

9-8800324

هر كتاب 500 تست دارد كه شامل كلیه نكات ترجمه و صرف و نحو است و فرد را برای كنكور كاملاً آماده می سازد. از این كتاب در طول سال تحصیلی نیز می توان بهره برد.  پاسخنامه كتاب  تشریحی است.

 

                     كتابهای مكالمه

در آغاز  ، 5  کتاب مکالمه خودم را معرفی می کنم :

الحوارات یک تا پنج که چهار شماره آن چاپ شده و جلد پنجم در دست  چاپ است . این کتاب بهترین کتاب در زمینه حج و زیارت است  و در بسیاری از مراکز آموزشی در حال تدریس است .جز من پنج تن دیگر نیز در تألیف آن دست داشتند که هر یک از بزرگان زبان و ادبیات عرب و نیز از دست اندرکاران حج و زیارت هستند .قیمت هر کتاب حدود 1500 تومان است .این کتابها سنت شکنی کرده اند و برای نخستین بار زبان عامیانه را در کنار زبان فصیح آموزش می دهند .قرار است سازمان حج و زیارت برای این کتابها نرم افزار نیز تهیه کند که خود من نیز در این نرم افزار تدریس دارم .در این صورت کتاب واقعاً دیگر حرف اول را در آموزش مکالمه خواهد زد . برای جلد اول این نرم افزار تهیه شد اما هنوز تکثیر نشده است .

نام كتاب

نویسنده / مترجم

ناشر

ویژگـی

1- گفت و گو

ناصر علی عبدالله

مجمع علمی و فرهنگی مجد 6495034

روش نوین در آموزش مكالمه عربی

2- مكالمه عربی

علی اصغر اشكبوس

شهر قم

همراه نوار،‌فصیح و عامیانه

 

 

3- المجاورات الیومّة

تنظیم خادمعلی سالاریان و سید جواد دجای رجائی 

نشر مشعر

مخصوص موسم حج به دو زبان فصیح و عامیانه

4- المدخل إلی تعلّم المكالمة العربیة لغیر الناطقین بها

محمد الحیدرﻯ

علی الحیدرﻯ

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیه قم

به  صورت مصوّر و مفصّل< 5 جلد>

5- العربیة لغیر الناطقین بها

راجحة الجبورﻯ محمد صادق المعدل علی علی خان ،‌قاسم المعدل / و دیگران

ناشر: الشركة العالمیة للطاعة و النشر (منظمة الاعلام اﻹسلامـﻰ ) ص پ 6319/ 14155

تهران

درچند جلد از آسان به مشكل

6- العربیةُ لِلناشِئین                 < 12جلد>

دكتر محمود اسماعیل صیینـى، ناصف مصطفی عبد العزیز، مختار الطاهر حسین

كانتاش (استانبول  تركیه)

و دار الثقلین قم

آموزش مكالمه ،‌متن خوانی و جمله سازی (همراه نوار)

7- مكالمات روزمره عربی به فارسی 

احمد موسی

عبدالكریم جـرادات

انتشارات اشراق (پخش كتاب بینش) 6408487

مكالمه و اصطلاحات روزمره،  چكیده دستور زبان،  واژه نامه دو سویه راهنما ی سفر                      

نوع مطلب : زبان عربی، 
برچسب ها : معرفی کتاب برای علاقه مندان به زبان عربی، منابع تخصصی عربی، مکالمه عربی، تعلیم الغة العربیة لغیر الناطقین بها، عربی در سفر، کتابهای مفید عربی، بهترین کتابهای عربی، دانشجوی عربی، حوزه علمیه، لیست کتابهای مفید و تخصصی عربی، الکتب العربیة المفیدة،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 1391/05/16 ساعت 21 و 22 دقیقه و 47 ثانیه
سلام وخسته نباشید به خدمت همه معلمان محقق. به یمن زحمات شما ،. از شما دعوت می كنم فردا ساعت ١٠ صبح به دفتر بنده جهت تقدیر از شما تشریف بیاورید٠ (محمود احمدى نژاد)
عادل اشکبوسسپاسگزارم البته در سال گذشته که دبیر نمونه کشوری شدم خدمت رسیدم ولی نمی دانم شما کدام آقای احمدی نژاد هستید آقای احمدی نژادی که در کلاسهای دانشگاه است یا همان آقای دکتر احمدی نژاد؟
پنجشنبه 1390/03/26 ساعت 18 و 02 دقیقه و 10 ثانیه
کتاب علوم العربیه قسم النحو تالیف سید هاشم حسینی طهرانی توسط انتشارات خاتم الانبیاء در اصفهان به چاپ رسید. www.posteketab.blogfa.com 2236739_0311
دوشنبه 1389/09/8 ساعت 23 و 00 دقیقه و 04 ثانیه
مرررررررررررررررررسی
دوشنبه 1389/09/8 ساعت 22 و 58 دقیقه و 26 ثانیه
خیلی خوب بود اقا دستت درست!!!!!!!
شنبه 1389/02/11 ساعت 16 و 07 دقیقه و 30 ثانیه
ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی...

استاد عزیز روزت مبارک
شنبه 1389/02/11 ساعت 10 و 00 دقیقه و 09 ثانیه
إلى كل معلم علمنا حرفاً من حروف الهجاء ..
إلى كل معلم أدبنا بالآداب الفاضلة ..
إلى كل معلم حثنا على الأخلاق الحمیدة ..
إلى كل معلم شغل فكره لیوصل إلینا شیئاً من علمه ..
إلى كل معلم تحمل أعباءنا وصبر علینا ..
إلى كل معلم اهتم بمشاكلنا وكان لنا والداً وأخاً وصدیقاً.
إلى كل معلم یبذل من ماله ووقته وجده وفكره من أجلنا ..
إلى كل معلم مخلص غیور على أبناء ومصلحة أمته ..
إلیك یامعلمی الفاضل ..
یا معلم الأجیال..
یا شمعة أضاءت الحیاة ..
یا صاحب الفعل الجمیل ..
یا صاحب القلب الكبیر ..
یا منبع الإحسان ..
نهدی إلیك الشكر والعرفان ..
وقبلة الوفاء فوق هامك المرفوع ..
على مدى الزمان ..
ونرفع الأكف للرحمن .. بالثناء .. والدعاء ..
أن تبلغ العلا .. وتكسب الرضا ..
وتسكن الجنان ..
أحبتی

كیف سأختار تلك الكلمات التی توفیكم حقكم وأین سأجد الحروف التی ترد لكم شیء من جمیلكم وأفضالكم علی...لولاكم....
لا تكفی السطور لأخط لكم فضائلكم علی فشكرا لك معلمی/ معلمتی

از پست های ویژه ی هفته ی معلم ( کارت پستال و ... ) دیدن نمائید .


سلام

یوم المعلم مبارک

نبارك لكم هذا الیوم و كل عام و المدرسین فی تألق و ازدهار

الف.. الف مبرك لكل المكرمین والى الأمام دااااااااااااائمآ (

ان شاء الله همیشه به پیش)

هكذا انتم شعلة وقاده ,, دمتم برقى وسمو متواصل

سلام و شاد باش به معلم عزیزم


روزهای اول تحصیل درمکتب عشق مدام با خودم مرور می کردم

عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق.

عشق یعنی ضرب در ضربان یار.

کاش ازعشقم باپرانتزنگاهداری می کردم

افسوس که دیر شده ودرعاشقی مشروط شدم


نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم .

نمی دانم چگونه آن ایثارها ؛صبوری و سخاوت هایتان را

توصیف کنم ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید

واز سنگ خارا زر می فشانید.

لا أدری لا أدری لا أدری لا أدری لا أدری

نمی دانم که نمی دانم شاگرد کوچکت…. کاکا بغیازی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس و کارت پستال روز معلم در ” شذرات ” به آدرس :

http://kakaarabi.blogfa.com/post-370.asp

جمعه 1388/12/21 ساعت 15 و 11 دقیقه و 10 ثانیه
اقای اشکبوس سلام وبلاگتان خیلی
عالی است در ضمن وبلاگتان را لینک کردم
عادل اشکبوسبسیار سپاسگزارم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


*پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها

مدیر وبلاگ : عادل اشکبوس
نظرسنجی
آگاهی ها و نگاشته های این تارنما از نگاه شما چگونه می باشد ؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شمارنده سایت