عادل اشکبوس یکشنبه 1389/12/22 ساعت 19 و 50 دقیقه و 40 ثانیه نظرات ()
     

سالومه نام دخترانه عِبری به معنی صلح و آرامش،صفا و دوستی است . نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ است .ریشه (سلم) یا (شلم) در عبری و نیز عربی برای آشتی و آرامش می آید .مانند سلیمان  و مانند شلیم  در عبری و سلام در عربی.