عادل اشکبوس جمعه 1388/12/7 ساعت 22 و 22 دقیقه و 12 ثانیه نظرات ()
اسماعیل یک نام عِـبری پسرانه است . اسماعیل از پیوند ( اِسماع به معنی شنید و ایل به معنی خدا ) درست شده است . پس اسماعیل یا اسماع ایل یعنی آنکه خدا ندای او را شنید.