عادل اشکبوس دوشنبه 1388/10/28 ساعت 20 و 50 دقیقه و 07 ثانیه نظرات ()

آسلان    آی تک   آیدا   آیدین   آیسو    آیسونا   آیلار   آیلا   آیناز   ایلمان   ایلناز   یا الناز   اردالان     ارسلان    افشین  اتابک

آسلان یا ارسلان : شیر درنده / معادل حیدر و اسد
آی تَک :مانند ماه / معادل مهسا و مهوَش / نام دختر
آی دا : در ماه / نام دختر
آیدین : به روشنی ماه / نام پسر
آیسان : مثل ماه / نام دختر
آیسو : آب صاف مثل ماه / نام دختر
آیسودا : ماهِ درونِ آب / نام دختر
آی سوی : از نژاد ماه / نام دختر
آی سونا: قوی مثل ماه / نام دختر
آیلار ک ماه ها / نام دختر
آیلین و آیلا: هاله ماه / نام دختر
آیناز : معادل مهناز در فارسی/ نام دختر
ایلمان : نماد ایل / نام دختر
ایلناز و اِلناز : نازنین ایل، ناز طایفه / نام دختر
اتابک : پدر بزرگ/ نام پسر غیر رایج
اَردالان : تند ضربه زننده/ نام پسر
ارسلان : شیر درنده /معادل اسد و حیدر و غضنفر و ضِرغام و لیث در عربی
افشین: در اصل آغشین است . سفیدروی / نام پسر