تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها ATCAOOU - آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟

آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟

شنبه 1394/01/29 ساعت 06 و 12 دقیقه و 30 ثانیه

نویسنده : عادل اشکبوس
ارسال شده در: زبان عربی ،


پاسخ به سخنی نادرست و توهین آمیز:

فرد یا افرادی به منظور ایجاد دشمنی میان مردم و پاشیدن بذر نفاق قومی و ملیتی در فضای مجازی مطلبی نوشته اند كه اعراب به ما آموختند كه به غذا غذا بگوییم در حالی که غذا ادرار شتر است. اینان با این كارشان به همه مردم ایران توهین كرده اند و شوربخانه برخی هم این سخن را باور كرده اند.

ساده ترین پاسخ این است كه خود واژه غذاء را عرب هم به كار می برد و کلمات (غذاء ، طعام و أكل) هر سه به معنای خوراك هستند. یعنی كلمه غذا هم در فارسی و هم در عربی به كار می رود و واژگان تغذیه و مغذّی و أغذیة و... همه از غذاء گرفته شده اند. خود عرب هم به غذا غذا می گوید.

متاسفانه این پیام به سرعت در حال انتشار است و خیلی ها باور کرده اند.

ساده باوران اگر دست کم در اینترنت و یا کتابها و مجلات عربی می گشتند می دیدند که کلمه غذا را خود عرب هم به کار می برد.

نخست باید بدانیم کلمه غَذا در اصل عربی به صورت غِذاء تلفظ می شود ولی ما در فارسی به فتح حرف اوّل تلفظ می کنیم و البته ذال را نیز زاء می گوییم یعنی غَذا می نویسیم و غَزا تلفّظ می کنیم که شبیه غَزا به معنی جنگ می شود.

آیا درست است که بگوییم غذا به معنای جنگ است و غذا می خوریم یعنی جنگ تناول می کنیم؟!

 اما کلمه غَذا در عربی کهن نه عربی امروزی به معنای بَولُ الجَمَل یعنی ادرار شتر است. ولی غذایی که ما فارسی زبانان می گوییم هرچند در نوشتار دقیقاً همان غذا به معنای ادرار شتر است؛ ولی ما به گونه دیگر تلفظ می کنیم. ما qazaa تلفظ می کنیم و بول الجملghadhaa است. اصولاً در عربی و در هر زبان دیگر واژگان منسوخ بسیارند.

این فرد یا گروه مغرض اگر می دانستند که شَفا نیز معنای مرگ دارد حتماً می گفتند که عرب ها به ما آموختند که به جای (خدا بهبودی دهد.) بگوییم (خدا شفا دهد.)

به همین مناسبت درباره شفا نیز مطلب زیر را بخوانید تا درباره غذا نیز توجیه شوید:

شفا

«شَفا» در فرهنگ لغت عربی یعنی «جان کندن» و به واپسین لحظات آدمی گفته می­شود. آن «شِفاء» است که به معنای «بهبودی و تندرستی» است؛ ما در فارسی واژه­هایی مانند «شِفاء، زهراء، حُمَیراء، شَهلاء، ابتداء و صحراء» را بدون همزۀ پایانی می­نویسیم؛ پس «شِفاء» را «شِفا» بنویسیم نه اینکه «شَفا» هم بخوانیم؛ زیرا معنا دگرگون می­شود. امّا این اشتباه از کجا ریشه گرفته است. ریشۀ این اشتباه این جمله است:

«یا مَن اسمُهُ دَواء و ذِکْرُهُ شِفاء.» در این دُعا دو واژۀ «دَواء» و «شِفاء» را «دَواء» و «شَفاء» خوانده­اند؛ زیرا کنار هم آمده­اند. «گرسنه و تشنه» را «گشنه و تشنه» و «سردا و گرما» را «سرما و گرما» گفته­اند؛ زیرا کنار هم آمده­اند و یکی از دیگری تأثیر گرفته است.

سرما ریشه ندارد؛ زیرا ریشۀ سرما «سرد» است نه «سَرم» و نیز «گشنه و تشنه» که «گرسنه» یا «گُسنه» چون در کنار  «تشنه» آمده است به «گشنه» تبدیل شده است.

- - - - - - -  -

ادعای این افراد مغرض هیچ سند تاریخی ندارد. متاسفانه در فضای مجازی مطالب بسیاری گفته و نوشته می شود که این از آسیب های این فناوری است. زیرا افرادی که مطالعه ندارند سریع باور می کنند.

واژه هایی وجود دارند که به تاریخ سپرده شده اند و امروزه کاربردی ندارند و تنها در متون کهن می توان آن ها را دید. پس اینکه برخی می گویند غَذا یعنی ادرار شتر سخنی کاملاً نادرست است. ما غِذاء را در فارسی غَذا خوانده ایم و از این دخل و تصرف ها در واژه های دارای ریشه عربی بسیار است؛ مثلاً شَجاعة را ما شُجاعت تلفظ می کنیم. مستخدَم به فتح دال را مستخدِم به کسر دال می گوییم؛ حال آنکه مستخدِم یعنی استخدام کننده؛ عنتر جوانمرد است ولی در فارسی بوزینه شده و حتی آن را اَنتَر می نویسیم. جَنوب را جُنوب می گوییم حال آنکه جَنوب است و کلمه جُنوب جمع جَنْب است به معنای پهلوها. تسلیة در عربی سرگرمی و شادی است حال آنکه در فارسی معنی دیگر می دهد. حقیر در عربی به معنای خوار و فرومایه است حال آنکه در فارسی برای فروتنی به کار می رود؛ اما در عربی دشنام است. مار افعی می گوییم؛ حال آنکه در عربی افعا خوانده می شود اما افعی می نویسند. زمانی ناجی غریق می گفتند که ناجی یعنی نجات یافته. البته حالا نجات غریق می می گویند که باید مُنجی غریق بگویند و یا مأمور نجات غریق. اما به هر حال این دست بردنها طبیعی است و منحصر به فارسی نیست. در عربی نیز اینگونه است:

 دولاب ما را گرفته اند و دولاب الهواء به معنی چرخ و فلک به کار می برند.

کندک یا کنده ما را  از زبان فارسی وارد زبان عربی کرده اند و خندق تلفظ کرده اند اما امروزه خندق را به سنگر می گویند.

صدها مثال دیگر در این زمینه وجود دارد که علاقه مندان را دعوت می کنم کتاب استاد خسرو فرشید ورد به نام عربی در فارسی را بخوانند تا در این باره آگاهی کامل به دست آورند.

در ادامه مطلب از فرهنگهای عربی راجع به این واژه نیز اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهم .كـ (القاموس المحیط)

الغِذاءُ، كَكِساءٍ: ما به نَماءُ الجِسْمِ وقِوامُهُ.

و الغَذَا: بَوْلُ الجَمَلِ.

غذا (لسان العرب)

الغِذاءُ: ما یُتَغَذّى به.

این شخص همچنین گفته است اینکه شاهنامه آخرش خوش است چون ایرانیان در پایان شاهنامه شکست خورده اند لذا خواسته اند که ایرانی کوچک شود. حال اینکه این طور نیست. هنگامی که شاهنامه خوانها شاهنامه را کامل می خوانده اند در پایان جشنی می گرفته اند و خوشی می کردند.

در شاهنامه فردوسی تاریخ روز و پایان سرودن شاهنامه روز آسمان از ماه بهمن سال ۳۸۹ آمده است یعنی ۲۷ بهمن ماه ۳۸۹ یزدگردی برابر با محرم ۴۰۰ هجری قمری که در پایان شاهنامه نیز بدان اشاره شده است:

چو شد آخر این داستان بزرگ            سخن های  آن خسروان  سِتُرگ

اگر  سال   نیز  آرزو  آمدست            نهم سال و هشتاد با سیصدست

مه  بهمن  و  آسمان  روز بود            که  کِلکم  بدین نامه پیروز بود 

لذا این حرف این شخص مغرض نیز کاملا نادرست است.

من ایرانی نیستم

چون عربها به من آموختند که به جای گفتن واق واق سگ بگویم پارس که نام وطنمان است.

واژه پارس به معنی صدای سگ درست نیست. تلفظ درست این واژه به معنی صدای سگ " پاس " است که به نادرستی پارس آمده و جا افتاده است. وظیفه سگ پاسداری و پاسبانی است و پاس کار اوست.

سگ پاس می کند یعنی با صدایش دارد پاسبانی می کند. امروزه کردها (مثلاً کردهای فهلوی یا فَیلی) درست تلفظ می کنند و پارس نمی گویند. اَو سَگَه فرَه پاس اَکا . یعنی آن سگ خیلی پاس می کند.

زبان کردی همانندیهای بسیار زیادی به پهلوی باستان دارد .

حتی واق واق و عوعو را ما اشتباه می نویسیم. عوعو با عین درست نیست. مگر کلمه ای عربی است که با عین می نویسیم و واق واق نیز به صورت واغ واغ درست است. چون قاف در عربی و ترکی است و کلمات فارسی اصیل با قاف نیستند. به زبان دیگر هر چه کلمه دارای قاف در فارسی است یا عربی است مانند قاسم ، مقسم ، تقسیم ، منقسم مقسوم علیه ، قسمة  و یا ترکی و مغولی است. مانند دوقلو، چاقو ، آقا ، قالپاق ، قاراشمیش ، قره قروت . البته قوری روسی است و کلمات فارسی قهرمان و قند و قباد نیز در اصل کهرمان و کواذ و کند بوده اند که تحت تأثیر عربی با قاف نوشته شده اند و در اصطلاح معرّب هستند.

و باز هم نوشته اند: من ایرانی نیستم

چون عربها به من آموختند برای شمارش خودمان بجای تن از نفر استفاده کنیم که واحد شمارش حیوانات (شتر) است.

این افراد بی سواد نمی دانند که کلمه نفر را خود عرب هم به کار می برد. اگر این حرف درست است پس چرا خودشان هم استفاده می کنند.

نویسنده: عادل اشکبوس. استاد دانشگاه و نویسنده و مدیر وبلاگ

http://adel-ashkboos.mihanblog.com/
دیدگاه ها : () 
برچسب ها: ریشه یابی واژه غذا ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1394/06/18 ساعت 11 و 32 دقیقه و 51 ثانیهناصری
پنجشنبه 1394/10/17 ساعت 09 و 34 دقیقه و 34 ثانیه
عالی بود.کاش به جای یک کلاغ چل کلاغ یه کم مطالعاتمون رو بالا ببریم.
سپاس از روشنگریتون.
من که از مطالب استفاده و در واتساپ به اشتراک گذاشتم که سهمی در آگاه کردن مردمم داشته باشم.
بر قرار باشید
----
یکشنبه 1394/10/13 ساعت 12 و 20 دقیقه و 18 ثانیه
ممنون از شما
دوشنبه 1394/09/23 ساعت 13 و 22 دقیقه و 20 ثانیه
سلام.
من یک عرب و فرهنگی هستم. اتفاقا یک به اصطلاح معلم با تمسخر و توهین همین معنی غذاء را مطرح کرد ومن نیز جواب شما دادم البته قبل از آشنایی با وبلاگ شما. متاسفم برای آن عده از کسانیکه که در این عصر وقرن هنوز صحبت از نژادپرستی و تفرقه میزنند.اگر قوم دیگری بود،آیا بازهم جرات توهین داشتید.در دانشگاهها توسط بعضی به اصطلاح استاد،درکتب درسی،در رسانه ها وسریالها توهین به ما بسیار است .اسامی شهرها وروستاهایمان را تغییر میدهند.اجازه نمیدهند اسم فرزند خودمان را طبق فرهنگ خود انتخاب کنیم حتی اجازه ورود به اداره آموزش وپرورش را با لباس محلی خود نداریم.اسراییل هم بود اینگونه رفتار نمیکرد نه یک کشور اسلامی وحافظ حقوق بشر.دست آذریها را میبوسم به خاطر عکس العملشون در برابر برنامه فیتیله.حق هرگونه اعتراض ودفاع از حقوق خود را ازماسلب کرده اند وبا هر اعتراض بلافاصله تهمت جدایی طلب وسنی نصیب مامیشود.شمایی که ادعای ایرانی بودن دارید،اگر ایرانی واقعی بودید منشور حقوق بشر کورش را قبول داشتید.*لااکراه فی الدین*پشیمانید!به آیین قبلی خود برگردید،دیگر توهین چرا!فقط انسانهای ضعیف از حربه توهین وافترا استفاده میکنند.
دوشنبه 1394/08/18 ساعت 15 و 26 دقیقه و 11 ثانیه
با سپاس از روشنگری و نکته بینی شما جناب اشکبوس

به امید روزی که هموطنانمون به جای نژادپرستی و بیگانه ستیزی کورکورانه به دنبال حق و حقیقت و ریشه های واقعی مشکلات ایران باشند، که بزرگترینش همین کمبود مطالعه و قضاوت های عجولانه و احساساتیه.
چهارشنبه 1394/08/13 ساعت 15 و 44 دقیقه و 58 ثانیه
ببخشید ملت ایران اکثر به اتفاق آنها به زبانهای محلی صحبت می کنند غالبا در مورد واق واق سک اصطلاحات خاص خودشان را دارند مثلا مازندرانیها به واق واق سگ می گویند لئوا ویا گیلانی ها می گویند واوو ویا کردها می گویند پاس وسایرمناطق ایران به همین شکل اصطلاحات خاص خودشان را دارند یعنی عربها آمدند فقط به آنهایی که فارسی صحبت می کردند گفتند شما به واق واق سگ بگویید پارس کردن ویا عربها در کتابهای لغت ما دستبرد زدند وگفتند شما بنویسید پارس کردن ؟یعنی به نظر شما این منطقی هست .خواهش می کنم خودتان ملت خودتان را تحقیر نکنید.
atila
دوشنبه 1394/08/11 ساعت 11 و 47 دقیقه و 00 ثانیه
جناب عادل خان شما مقداری خود شیفته تشریف دارید و دوست داری نظر خودتو به دیگران دیکته کنی. عرب ها تا همین امروز دشمنی شونو با آریایی ها نشون دادن حتی یونانی ها هم همینطور... ولی یونانی ها این دشمنی را ادامه ندادن ولی اعراب به خصوص سعودی های نجس . به جای دشمنی با امریکایی ها و اروپایی ها که فرهنگ پیشرو دارن باید اعراب را خار کرد.... زبان انگلیسی یه زبان بین المللی است و عربی استفاده ای ندارد.... اگر این کلمات توسط ما اشتباه تلفظ میشه همش که سهوی نبوده حتما از یه جا شروع شده ... باید حذف بشن
شما تاریخو بخون ادعا نکن که خیلی میفهمی...میبینی دشمنی اعراب با ما همیشه بوده بابک خرمدین دست و پا هاشو به خاطر مبارزه با همین اعراب از دست داد و ایرانیان تنها برای دست قطع شده عباس می گریند
خدا شمارو به راه راست هدایت کنه ،چه بودیم وحال چه هستیم
پاسخ عادل اشکبوس : سلام.
خدا شما را هدایت کند.
اول خواستم حذف کنم.
بعد دیدم که نظرت بمونه بهتره که دیگران بدونند آدمهای نژادپرست چه ادبیاتی دارند.
شما اسم خودت رو گذاشتی آتیل کسی که بدترین جنایتکار تاریخه و دم از تاریخ و تاریخ دانی می زنی.
اول اسم خودت رو درست کن بعد نظر بده.
برو دست کم توی اینترنت نگاه کن ببین آتیلا کیه؟
خدا همه ما را هدایت کند.
علی فخرپور
سه شنبه 1394/08/5 ساعت 12 و 23 دقیقه و 33 ثانیه
روحت شاد استاد
روح الله هروی نژاد
چهارشنبه 1394/07/29 ساعت 04 و 00 دقیقه و 12 ثانیه
براستی جناب عادل چرا در نگارش نوشتارتان نمی‌نویسید مردمان خراسان به پیروی از پارسی دری عذا به چراییٍ طعام را همان لفظ غٍذا سخن می‌کنند؟
مانندٍ
علی , غٍذا خوردی؟
مو غٍذا نخوردوم
کی غٍذا مٍخه؟

بماند که فرزانه ای همچو فردوسی بایستی از تبار ما باشد

جا دارد از فرزانه‌ای چون جناب برزو رادکان (اگر اشتباه نکرده باشم) دبیر ادبیات فارسی خودم یادکی کرده باشم که مرا اینگونه آموخت

خدایش بر عمرش فزونی دهاد
یادش گرامی باد
روح الله هروی نژاد
چهارشنبه 1394/07/29 ساعت 03 و 29 دقیقه و 01 ثانیه
درود به تو ای پیر و فرزانه‌ی جان, سپاسٍ این کمترین را پذیرا باش. چنانچه در گسترش نوشتار پارسی در زمینه‌ی برپایی وبگاه , کمکی (Sponsership) از دستم برمی‌آید
شادمان می‌شوم رخصت دهی 0915415315
Telegram
Whatsapp
Line
Imo
مهدی
دوشنبه 1394/07/27 ساعت 17 و 06 دقیقه و 40 ثانیه
دوست عزیزی که گفتی:
دقت کردین زبان پارسی پراز واژگان انگلیسی ، ترکی ، روسی ، فرانسوی و ... هست ولی تمام فشارها برای پاک کردن زبان فقط از واژگان عربی است. فکر نمی کنید دین ما را هدف گرفته اند؟

باید بگه اخه واژه های عربی خیلی بیشتر هستند و در اولویت هستند.(فکر کنم اولویتم را اشتباه نوشتم.)

و تشخیص واژه های عربی ساده تر است.

و این که واژه های انگلیسی،آلمانی،فرانسوی،ترکیو... مهنای پارسی درست و حسابی ندارن مثل کلمه ی کرنر که معنیش میشه بیرون رفت(فکر کنم).
قیصر
شنبه 1394/07/18 ساعت 23 و 51 دقیقه و 16 ثانیه
دقت کردین زبان پارسی پراز واژگان انگلیسی ، ترکی ، روسی ، فرانسوی و ... هست ولی تمام فشارها برای پاک کردن زبان فقط از واژگان عربی است. فکر نمی کنید دین ما را هدف گرفته اند؟
بهرام
جمعه 1394/07/17 ساعت 13 و 48 دقیقه و 48 ثانیه

مهدی
یکشنبه 1394/03/31 ساعت 21 و 25 دقیقه و 43 ثانیه
در پاسخ به نوشته ی جناب مهدی گرامی: دوستداران پارسی گویی همانگونه که با وارد شدن یا وارد کردن واژه های تازی در زبان مادری ناسازگار هستند با وآزه های غربی و مغولی و ... هم مخالف و ناسازگارند. چه زور و فشاریست و چه انگییزه ایست که به جای " مرسی " یا " ممنون " یا " تشکر می کنم نگوییم "سپاسگزاریم" ؟؟؟ این وارد شدن یا وارد کردن واژه های بیگانه چه پیشرفتی برای زبان پارسی آورده است و می آورد؟؟؟!!!پیش از اندیشه سخن گفتن و ناسزا گفتن به پارسی گویان در پایگاه و جایگاه فرهیختگان نیست . ما با دریافت و " درک "!! درست دیدگاه خود را بیان میکنیم . پیروز باشید .
بهرام
جمعه 1394/07/17 ساعت 13 و 36 دقیقه و 48 ثانیه
سرکار گرامی جناب اشکبوس . با درود و آدینه خوش بر شما !! یک بار هم در پیام گذشته به دید شما و دیگر فرهیختگان گرامی رساندم: در مشهد ما ، خوراک خانه ها ی ویژه را برای تازیان بنام " مَطعَم " نوشته اند که بفهمند! و خود تازیان گرامی هم به خوراک روزانه خود " طعام " میگویند! چه فشار و زوری بر ما هست که باید واژه های بیگانه را در زبان مادری خود به کار بریم؟ . چرا نباید واژه خوراک یا چاشت و نهار و شام را جایگزین واژه ی " غذا که به چرائی ادرارشتر است " به کار بریم؟ اگر برخی از اعراب خوزستان هم آنرا به نادرستی به کار می برند! گواهی بردرستی آن نیست!! ما چرا بجای صبح به خیر " پگاه خوش " نگوییم؟ !! و ....ما ایرانیان پاک سرشت نه نژاد پرستیم نه تازی ستیز نه اسلام ستیز!! تنها بر این باوریم که چنانچه فردوسی پاکزاد و دیگر پارسی نگاران نبودند ، ما هم بمانند مردم مصر ریشه و بنیاد خود را از دست میدادیم . زیرا همان گونه که میدانید .نژاد مصریان قبطی است و زبانشان هم قبطی ولی با سوزاندن کتابخانه های آنها، هم چنانکه در ایران کردند و هم اکنون هم فرزندان راستین آنها بنام داعش در عراق و سوریه در حال انجام دادن آن هستند ، مردم مصر به کلی زبان مادریشان از بین بردند. ما ایرانیان بنا به آموزه های خود در هیچ پرسش و پاسخی نباید از دایره خردورزی بیرون برویم و از هر گونه نا پاسداری و بی احترمی در گفتگو پرهیز میکنیم ، مگر اینکه به گفته ی علما و دانشمندان ، " آرام گوئی امر را بر طرف مشتبه گرداند!!" پیروز باشید.
به دوستداران پارسی گوئی وارد کردن " واژه یاب " را به همراه و رایانه خود، سفارش می نمایم.
دوستدار بهرام آیریا*** . تلگرام 09155218335 – رایانامه airiaco.iran@gmail.com *** آیریا به چِرائی نجیب و باوفا . نام قومی بوده است که برای اولین بار به این سرزمین آمدند. نام این سرزمین در آغاز آیریان بود و واژه های آریا و آرین و آریان هم از این ریشه اند. در اوستا هم به گویش آئیریا نوشته شده است. برگرفته از پیش درآمد تاریخ ایران قبل از اسلام نوشته ی زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
پاسخ عادل اشکبوس : من ننوشتم در خوزستان این کلمه را به کار می برند. این نشان می دهد درست نمی خوانید سپس نظر می دهید./ ضمنا چیزهایی که نوشته اید ربطی به موضوع ندارد.
شنبه 1394/07/11 ساعت 00 و 05 دقیقه و 51 ثانیه
سلام. ممنون عالی بود. کاش آدم های منطقی و روشن ضمیر زیاد بشه. حیفه ایران و یا حتی دنیا آدم های بی منطق و دارای تعصبات غلط و کورکورانه داشته باشه. واقعا در مقابل اینگونه آدماها حرف زدن بی فایده است چون اصلا گوشی برای شنیدن ندارند. فقط وظیفه ی انسانی نمی ذاره که بی تفاوت باشیم و در مقابل این عوام فریبی ها سکوت کنیم.
پاسخ عادل اشکبوس : سلام متشکرم.
ساسان
دوشنبه 1394/06/30 ساعت 17 و 04 دقیقه و 08 ثانیه
سلام برا تمام ایرانیان ورود بر پارسی زبانان عزیزان درسته قرآن عربی وما مسلمان هستیم این دلیل نمیشه که اصالت خود را فراموش کنیم. بله غذا به معنای شاش شتر که وقتی اعراب کثیف به ایران حمله کرد براحتی ایرانیان استفاده میکردن ولی ما متاسفانه هنوز زیر بار نمیریم که اعراب در طول تاریخ چه بدبختی هایی بسر ایران آوردن ویندوز سنگ اونارو به سینه میزنیم البته فراموش ی خصلت ماست واز ماست که بر ماست!!!!!
پاسخ عادل اشکبوس : سلام
خدا شما را هدایت کند
شما همان بهتر که غذا را ادرار شتر بدانید.
ظاهرا خیلی دوست دارید معنایش این باشد.
gh
پنجشنبه 1394/06/26 ساعت 14 و 41 دقیقه و 31 ثانیه
دوستان عزیز غذا به معنی بول شتر و غذاء به معنی خوراک است سوءتفهام شده براتون
اشکان
چهارشنبه 1394/06/25 ساعت 11 و 43 دقیقه و 38 ثانیه
درود واقعا ممنونم
چندروزی این پیام اینترنتی را خوندم واقعا کلافه بودم ..
تا اینه به سایت شما و این مطلب رسیدم ..
ممنون از شما و این روشنگریتون ..
از حرف های عزیزانی همچون جناب کوروش ناراحت نشید این دسته یا بسیار افراطی و نژادپرست هستند سر مسئله آریایی بودنشان.. یا کم سن و سال تحت تاثیر تفرقه اندازها زود قرار می گیرند ..
دوشنبه 1394/06/23 ساعت 11 و 21 دقیقه و 36 ثانیه
لعنت به هر چی عرب و زبون عربی ...جالبه اسم خودشو ایرانی گذاشته اشکبوس !!! تا بوده ایران بوده و بس عرب چه خریه
میم
سه شنبه 1394/06/17 ساعت 12 و 27 دقیقه و 03 ثانیه
دوستان درود برشما
حفظ هویت و باز گشت به فرهنگ و زبان راستین و درست پارسی تفاوت دارد با دشمنی و نژاد پرستی و شوونیسم!همان گونه که دروغ پردازی و جعل و خود شیفتگی دینی بد است آن هم بد است.من و همچو من دوست وسعی داریم تا بشود واژه بیگانه(عربی،ترکی، انگلیسی و..)را از زبان پارسی پاک کنیم اما توهین به دیگر مردم ناروا و بسیار غیر انسانی است. درضمن آقای اشکبوس بهتر است فرهنگ لغات استاد بزرگ دهخدا را هم در باره واژه «غذا» مطالعه کنند بدون مطالعه نگویند شخصی اینگونه معنی کرده ونشر داده!!!
سه شنبه 1394/06/17 ساعت 12 و 16 دقیقه و 22 ثانیه
درود بر راستگویان .
آقای اشکبوس. نامتان عادل است که نیستید هرچند دوست دارید باشید. خود را پزوهشگر معرفی کردید پس چگونه است که فرهنگ دهخدا را نخواندیدکه آنجادر باره معنی کلمه«غذا» توضیح داده و دانسته یا ندانسته فرموده اید شخصی این معنی غلط «غذا= ادرار شتر» را نشر داده است!!! آیا استاد دهخدا شخصی ناشناخته و نژاد پرست است؟!!!

پرسش از متعصبان اسلامی: اگر به قول شمازبان بهشت عربی است -چون خدا با پیامبر به این زبان سخن گفته است- آیا خدا با موسی و عیسی و داوود و ... هم عربی حرف زده است؟!!! ترا به همان خدا قسمتان می دهم تا نوک بینی تان را ننگرید!!
پاسخ عادل اشکبوس : زمانی که من لغتنامه دهخدا را می خواندم شما به دنیا نیامده بودید.
داریوش
دوشنبه 1394/06/16 ساعت 15 و 51 دقیقه و 17 ثانیه
سلام، وقتی که ما زبانی به این روانی و با کلمات بسیار شفاف داریم، بهتر است که از کلمات زبان خودمان استفاده کنیم. و میدانید که کشور ما نزدیک به 200 سال تحت حکومت اعراب بوده است و به ایرانیان موالی میگفته اند، پس به راحتی میتوان حدث زد که این کلمات برای تحقیر مردمان ما طرح شده اند. ضمنا بروید انتها شاهنامه را هم بخوانید که در آن اعراب به ایران حمله کرده و پیروز میشوند. پس نگویید شاهنامه آخرش خوش است.
ممنونم
علی
شنبه 1394/06/14 ساعت 09 و 14 دقیقه و 28 ثانیه
زبان بهشتیان عربی است
عربی زبانی است که خدا با پیامبر و مومنین صخن گفته
نیلوفر
دوشنبه 1394/06/9 ساعت 15 و 46 دقیقه و 23 ثانیه
عالی بود ممنون.
بهرام
دوشنبه 1394/06/9 ساعت 07 و 41 دقیقه و 38 ثانیه
با درود خدا بر شما. تازیان تازه همان تازیان گذشته هستند! مگر در چندی پیش به جند نوجوان ما در فرودگاه عربستان دست درازی نکردند؟ ای مردم فراموش کار؟ این تازیان داعش همان تازیان 1400 پیش هستند همان کاری که با زنان و دختران ایزدی می کنند با ما کردند. بنام دین اسلام به ما یورش بردند و هنوز هم اگر بتوانند انحام میدهند. در جنگ عراق و ایران از تمام کشورهای عربی ما اسیر داشتیم !! از تمام کشورهای عربی !! کمترین کاری که میتوانیم بکنیم زبان خود را با زودودن و پالایش از واژه های بیگانه به ویژه تازی ، پاگ کنیم. اگر غذا به چم ( معنی ) شاش شتر نیست چرا خوراک خانه های خود را در مشهد که من در آن هستم مطعم می نامند ؟ آقا چقدر سنگ این تازیان را به سینه میزنید؟ بس نیست ؟ شما میفرمایید که ما پیش از یورش تازیان لال بودیم . زبان مادری نداشتیم . بیان احساس نمی کردیم . سروده و سراینده نداشتیم؟ اینها آمدند سوختند و بردند و نابود کردند هم چنانکه داعش و طالبان در سوریه و عراق و افغانستان تمام نشانه های باستانی را با بمب نابود میکند. ما وادار به پذیرش زبان تازی شدیم نه اینکه کم و کسری داشتیم!! برادران گرامی این کوجکترین بهرام آیریا فرزند علی و دانش آموخته و کارشناس رشته ی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی در سال 1352 هستم. با همه توان و فروگزاری آماده پاسخ گوئی به هر نقدی که بفرمایید هستم. آدرس تلگرام این کوجک 09155218335 و آدرس ایمیل airiaco.iran@gmail.com است . با سپاس و در پناه خدا باشید و باشند.
پاسخ عادل اشکبوس : سلام شما یا دچار توهم هستید و یا اینکه این متن را از قبل آماده کرده ای و برای هر پاسخی همین را می فرستید. مطالبی را نوشته اید که اصلا من ننوشته ام و به من نسبت می دهید و بعد علیه من می نویسید. خودتان می برید و می دوزید . اول متهم می کنید. بعد حکم صادر می کنید. من کی نوشته ام ما پیش از حمله عرب لال بودیم؟ زبان مادری نداشتیم؟ ضمنا داعش فقط ایزدیان را قتل عام نکرده است. بسیاری از اعراب را کشته است. ضمنا آیا در خود ایران به نوجوانان ما تجاوز نمی شود؟ نژادپرستی به هر شکلی محکوم است چه نژادپرستی ایرانی و چه عربی فرقی ندارزد. ما همه انسان هستیم و هیچ یک بر دیگری هیچ برتری نداریم. برتری فقط با فضایل اخلاقی و علمی و خدمت به خلق است.
پنجشنبه 1394/05/22 ساعت 00 و 59 دقیقه و 06 ثانیه
سلام
بهتر بود معنی "غذا" (بدون همزه) را هم مینوشتید.
پاسخ عادل اشکبوس : سلام در فارسی ابتداء انتهاء استواء زهراء غذاء عزاء شهلاء و صدها کلمه این شکلی یعنی ممدود را بی همزه می نویسند.
حاتمی
سه شنبه 1394/05/20 ساعت 21 و 23 دقیقه و 08 ثانیه
با سلام بسیار عالی بود سپاسگزارم.از شما خواهش میکنم در باره ی سایر کلمات عربی که شبهه انگیز هستند هم توضیحاتی بفرمایید .(مثلا اسامی ائمه علیهم السلام از جمله باقر و عسکری و جعفر و ...)افراد غیر متخصص و مغرض همواره در شبکه های مجازی در حال شبهه افکنی هستند.
پاسخ عادل اشکبوس : این افراد تفکر خطرناکی دارند هم دین و هم میهن و عشق به وطن و خیلی چیزها را نشانه گرفته اند.
اقا مهدی
چهارشنبه 1394/05/14 ساعت 11 و 56 دقیقه و 41 ثانیه
ممنونم عالی بود خدا خیرتون بده
دوشنبه 1394/05/12 ساعت 12 و 15 دقیقه و 43 ثانیه
اگر كمی دقت كنیم كاملا مشخصه تنها هدف از انتشار چنین متنی میتونه یك چیز باشه:
ایجاد تفرقه بین مسلمانان عربی و ایرانی
نویسندش هم قطعا نمیتونه ادعای دوستی پیامبران و اهل بیت رو كه همه عرب هستند رو داشته باشه.
رضایی
جمعه 1394/05/2 ساعت 13 و 44 دقیقه و 28 ثانیه
متن شیوا و خوبی بود
به نظر من یکی از نقاط قوت زبان پارسی این بوده که زبان بیگانه رو در خود غرق کرده و مثل زبان مصری از بین نرفته
این متن که در شبکه های مجازی پخش شده در راستای راسیست گرایی نوشته و تدوین شده
اتفاقا ما ایرانی هستیم همه اینکارها رو هم انجام میدیم اما دلیل نمیشه بگیم عرب شدیم... چرا میگیم عرب به من آموخت... مگه ما ادعای فرهنگ و ریشه چندهزار ساله نداریم؟ باید خودمان را اصلاح کنیم
خیلی از واژه ها در طول زمان معانی قدیم رو از دست میدن و معانی جدید پیدا می کنند
عرب که نمیتونه بگه "پ عرب که نمیتونه بگه پ چطور به ما گفت پارس کردن نه واق واق کردن
واژه خدا یک واژه کاملا پارسی هست از ترکیب خود+آ... بنابراین خداحافظ هم یک ترکیب فارسی هست
یکی از قشنگی ها و قابلیت های زبان پارسی اینه که خودش رو با شرایط منطبق می کنه...
عرب ستیزی همانقدر منفوره که غرب ستیزی یا هرچیز دیگه ای
پس با کمی دقت می بینم عده ای موذیانه سعی دارند بین قومیتهای مختلف ایرانی اختلاف بندازن
بیاید ابزار دست این عده نباشیم
طاهر
چهارشنبه 1394/04/31 ساعت 22 و 14 دقیقه و 18 ثانیه
دوست عزیز مرسی از تحقیق مطلب، اما خود شما اشاره کردین که عراق در قدیم به آمار شتر میگفتی غذا، زمانی که این قوم متوحش وارد ایران شدن تقریبا 1350 سال قبله و به نظرم قدیم حساب میشه و اعراب مثل امروز نبودن و ممالکی مثل قطر و بحرین و کویت و د رب ی و شارجه امروز نداشتن و کاملا منطقی میاد که گفته باشن به آمار شتر غذا و مثل نفر و پارس که واحد شمارش شهرهایشان و درختان خرماشون ) تنها دارایی ااعراب( القا کردن مثل پارس که نژاد ما و اسم کشورمان اما اونا به صدای سگ میگن
پاسخ عادل اشکبوس : سلام نوشته اید که من نوشته ام (...عراق در قدیم به آمار شتر میگفتی غذا، زمانی ک..)چنین چیزی ننوشته ام.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30