تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟
نام شناسی و ریشه واژه ها
اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.


پاسخ به سخنی نادرست و توهین آمیز:

فرد یا افرادی به منظور ایجاد دشمنی میان مردم و پاشیدن بذر نفاق قومی و ملیتی در فضای مجازی مطلبی نوشته اند كه اعراب به ما آموختند كه به غذا غذا بگوییم در حالی که غذا ادرار شتر است. اینان با این كارشان به همه مردم ایران توهین كرده اند و شوربختانه برخی هم این سخن را باور كرده اند.

ساده ترین پاسخ این است كه خود واژه غذاء را عرب هم به كار می برد و کلمات (غذاء ، طعام و أكل) هر سه به معنای خوراك هستند. یعنی كلمه غذا هم در فارسی و هم در عربی به كار می رود و واژگان تغذیه و مغذّی و أغذیة و... همه از غذاء گرفته شده اند. خود عرب هم به غذا غذا می گوید.

متاسفانه این پیام به سرعت در حال انتشار است و خیلی ها باور کرده اند.

ساده باوران اگر دست کم در اینترنت و یا کتابها و مجلات عربی می گشتند می دیدند که کلمه غذا را خود عرب هم به کار می برد.

نخست باید بدانیم کلمه غَذا در اصل عربی به صورت غِذاء تلفظ می شود ولی ما در فارسی به فتح حرف اوّل تلفظ می کنیم و البته ذال را نیز زاء می گوییم یعنی غَذا می نویسیم و غَزا تلفّظ می کنیم که شبیه غَزا به معنی جنگ می شود.

آیا درست است که بگوییم غذا به معنای جنگ است و غذا می خوریم یعنی جنگ تناول می کنیم؟!

 اما کلمه غَذا در عربی کهن نه عربی امروزی به معنای بَولُ الجَمَل یعنی ادرار شتر است. ولی غذایی که ما فارسی زبانان می گوییم هرچند در نوشتار دقیقاً همان غذا به معنای ادرار شتر است؛ ولی ما به گونه دیگر تلفظ می کنیم. ما qazaa تلفظ می کنیم و بول الجملghadhaa است. اصولاً در عربی و در هر زبان دیگر واژگان منسوخ بسیارند.

این فرد یا گروه مغرض اگر می دانستند که شَفا نیز معنای مرگ دارد حتماً می گفتند که عرب ها به ما آموختند که به جای (خدا بهبودی دهد.) بگوییم (خدا شفا دهد.)

به همین مناسبت درباره شفا نیز مطلب زیر را بخوانید تا درباره غذا نیز توجیه شوید:

شفا

«شَفا» در فرهنگ لغت عربی یعنی «جان کندن» و به واپسین لحظات آدمی گفته می­شود. آن «شِفاء» است که به معنای «بهبودی و تندرستی» است؛ ما در فارسی واژه­هایی مانند «شِفاء، زهراء، حُمَیراء، شَهلاء، ابتداء و صحراء» را بدون همزۀ پایانی می­نویسیم؛ پس «شِفاء» را «شِفا» بنویسیم نه اینکه «شَفا» هم بخوانیم؛ زیرا معنا دگرگون می­شود. امّا این اشتباه از کجا ریشه گرفته است. ریشۀ این اشتباه این جمله است:

«یا مَن اسمُهُ دَواء و ذِکْرُهُ شِفاء.» در این دُعا دو واژۀ «دَواء» و «شِفاء» را «دَواء» و «شَفاء» خوانده­اند؛ زیرا کنار هم آمده­اند. «گرسنه و تشنه» را «گشنه و تشنه» و «سردا و گرما» را «سرما و گرما» گفته ­اند؛ زیرا کنار هم آمده­اند و یکی از دیگری تأثیر گرفته است.

سرما ریشه ندارد؛ زیرا ریشۀ سرما «سرد» است نه «سَرم» و نیز «گشنه و تشنه» که «گرسنه» یا «گُسنه» چون در کنار  «تشنه» آمده است به «گشنه» تبدیل شده است.

- - - - - - -  -

ادعای این افراد مغرض هیچ سند تاریخی ندارد. متاسفانه در فضای مجازی مطالب بسیاری گفته و نوشته می شود که این از آسیب های این فناوری است. زیرا افرادی که مطالعه ندارند سریع باور می کنند.

واژه هایی وجود دارند که به تاریخ سپرده شده اند و امروزه کاربردی ندارند و تنها در متون کهن می توان آن ها را دید. پس اینکه برخی می گویند غَذا یعنی ادرار شتر سخنی کاملاً نادرست است. ما غِذاء را در فارسی غَذا خوانده ایم و از این دخل و تصرف ها در واژه های دارای ریشه عربی بسیار است؛ مثلاً شَجاعة را ما شُجاعت تلفظ می کنیم. مستخدَم به فتح دال را مستخدِم به کسر دال می گوییم؛ حال آنکه مستخدِم یعنی استخدام کننده؛ عنتر جوانمرد است ولی در فارسی بوزینه شده و حتی آن را اَنتَر می نویسیم. جَنوب را جُنوب می گوییم حال آنکه جَنوب است و کلمه جُنوب جمع جَنْب است به معنای پهلوها. تسلیة در عربی سرگرمی و شادی است حال آنکه در فارسی معنی دیگر می دهد. حقیر در عربی به معنای خوار و فرومایه است حال آنکه در فارسی برای فروتنی به کار می رود؛ اما در عربی دشنام است. مار افعی می گوییم؛ حال آنکه در عربی افعا خوانده می شود اما افعی می نویسند. زمانی ناجی غریق می گفتند که ناجی یعنی نجات یافته. البته حالا نجات غریق می می گویند که باید مُنجی غریق بگویند و یا مأمور نجات غریق. اما به هر حال این دست بردنها طبیعی است و منحصر به فارسی نیست. در عربی نیز اینگونه است:

 دولاب ما را گرفته اند و دولاب الهواء به معنی چرخ و فلک به کار می برند.

کندک یا کنده ما را  از زبان فارسی وارد زبان عربی کرده اند و خندق تلفظ کرده اند اما امروزه خندق را به سنگر می گویند.

صدها مثال دیگر در این زمینه وجود دارد که علاقه مندان را دعوت می کنم کتاب استاد خسرو فرشید ورد به نام عربی در فارسی را بخوانند تا در این باره آگاهی کامل به دست آورند.

در ادامه مطلب از فرهنگهای عربی راجع به این واژه نیز اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهم .كـ (القاموس المحیط)

الغِذاءُ، كَكِساءٍ: ما به نَماءُ الجِسْمِ وقِوامُهُ.

و الغَذَا: بَوْلُ الجَمَلِ.

غذا (لسان العرب)

الغِذاءُ: ما یُتَغَذّى به.

این شخص همچنین گفته است اینکه شاهنامه آخرش خوش است چون ایرانیان در پایان شاهنامه شکست خورده اند لذا خواسته اند که ایرانی کوچک شود. حال اینکه این طور نیست. هنگامی که شاهنامه خوانها شاهنامه را کامل می خوانده اند در پایان جشنی می گرفته اند و خوشی می کردند.

در شاهنامه فردوسی تاریخ روز و پایان سرودن شاهنامه روز آسمان از ماه بهمن سال ۳۸۹ آمده است یعنی ۲۷ بهمن ماه ۳۸۹ یزدگردی برابر با محرم ۴۰۰ هجری قمری که در پایان شاهنامه نیز بدان اشاره شده است:

چو شد آخر این داستان بزرگ            سخن های  آن خسروان  سِتُرگ

اگر  سال   نیز  آرزو  آمدست            نهم سال و هشتاد با سیصدست

مه  بهمن  و  آسمان  روز بود            که  کِلکم  بدین نامه پیروز بود 

لذا این حرف این شخص مغرض نیز کاملا نادرست است.

من ایرانی نیستم

چون عربها به من آموختند که به جای گفتن واق واق سگ بگویم پارس که نام وطنمان است.

واژه پارس به معنی صدای سگ درست نیست. تلفظ درست این واژه به معنی صدای سگ " پاس " است که به نادرستی پارس آمده و جا افتاده است. وظیفه سگ پاسداری و پاسبانی است و پاس کار اوست.

سگ پاس می کند یعنی با صدایش دارد پاسبانی می کند. امروزه کردها (مثلاً کردهای فهلوی یا فَیلی) درست تلفظ می کنند و پارس نمی گویند. اَو سَگَه فرَه پاس اَکا . یعنی آن سگ خیلی پاس می کند.

زبان کردی همانندیهای بسیار زیادی به پهلوی باستان دارد .

حتی واق واق و عوعو را ما اشتباه می نویسیم. عوعو با عین درست نیست. مگر کلمه ای عربی است که با عین می نویسیم و واق واق نیز به صورت واغ واغ درست است. چون قاف در عربی و ترکی است و کلمات فارسی اصیل با قاف نیستند. به زبان دیگر هر چه کلمه دارای قاف در فارسی است یا عربی است مانند قاسم ، مقسم ، تقسیم ، منقسم مقسوم علیه ، قسمة  و یا ترکی و مغولی است. مانند دوقلو، چاقو ، آقا ، قالپاق ، قاراشمیش ، قره قروت . البته قوری روسی است و کلمات فارسی قهرمان و قند و قباد نیز در اصل کهرمان و کواذ و کند بوده اند که تحت تأثیر عربی با قاف نوشته شده اند و در اصطلاح معرّب هستند.

و باز هم نوشته اند: من ایرانی نیستم

چون عربها به من آموختند برای شمارش خودمان بجای تن از نفر استفاده کنیم که واحد شمارش حیوانات (شتر) است.

این افراد نمی دانند که کلمه نفر را خود عرب هم به کار می برد. اگر این حرف درست است پس چرا خودشان هم استفاده می کنند؟!

به کامنتها توجه بفرماییدبسیاری که با بی ادبی پیام گذاشته اند طرفدار این نظر هستند بی آنکه هیچ دلیلی داشته باشند.

در اینجا از هم میهنان عرب استان خوزستان، جزایر خلیج فارس، استان بوشهر و بخش دشت عباس استان ایلام به دلیل توهین برخی پوزش می خواهم.

نویسنده: عادل اشکبوس. استاد دانشگاه و نویسنده و مدیر وبلاگ

http://adel-ashkboos.mihanblog.com/

نوع مطلب : زبان عربی، 
برچسب ها : ریشه یابی واژه غذا،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 1396/08/21 ساعت 09 و 31 دقیقه و 42 ثانیه
این نوشته هاتون فقط توجیه الکیه
یکشنبه 1396/08/21 ساعت 09 و 27 دقیقه و 38 ثانیه
چه ربطی داره به معنی قدیم و امروزی یا اینکه چجوری مینویسیم!!بلاخره معنی ادرار شتر داره.بهتره بجای این واژه هایی که معنی مناسبی نداره از واژه های بهتری استفاده کنیم..میشه گفت خوراک..
واژه غلام رو هم ریشه یابی کنید.
چیزی رو که متوجه نمیشیم چرا باید استفاده کنیم!!
جمعه 1396/08/12 ساعت 03 و 27 دقیقه و 41 ثانیه
مطلب خوبی بود
پنجشنبه 1396/08/11 ساعت 22 و 49 دقیقه و 42 ثانیه
در آ ن پیام دیوث را با پومپه دیوس که سردار ارد اشکانی بوده و حدود پانصد سال قبل از جنگ قادسیه می زیسته خلط کرده اند
شنبه 1396/07/15 ساعت 01 و 21 دقیقه و 30 ثانیه
ممنون اطلاعات خوبی بود. لطفا
اگر اطلاعات کامل تری دارید در سایت قرار دهید
چهارشنبه 1396/07/5 ساعت 03 و 13 دقیقه و 40 ثانیه
ممنون از وبلاگ خوبتون
چهارشنبه 1396/06/29 ساعت 10 و 41 دقیقه و 22 ثانیه
سلام از روشنگریتان متشکرم ماعربها معمولاکلمه فارس رابکار میبریم بمعنای اسب سواران چیره دست است وکلمه پارس رابکارنمیبریم که پسونداساطیرایرانی مانندگشتاسب تهماسب نشان دهنده اسب سواری استوکلمه غذا دردعای عرفه امده وبه معنای خوراک میباشد متشکر
سه شنبه 1396/06/14 ساعت 17 و 55 دقیقه و 39 ثانیه
با سلام ، به نظر من زبان عربی دیگه بخشی از زبان فارسی شده و. جدا کردن این دو کاری نا ممکن هست ، خیلی خوشحال شدم که این متن رو خوندم چون دیگه خیالم راحته حداقل معانی بدی نمیدن .
شنبه 1396/04/17 ساعت 14 و 49 دقیقه و 11 ثانیه
وقتی تمام زندگیمون غربی شده شایسته نیست دم از ایرانی بودن بزنیم
پنجشنبه 1396/04/15 ساعت 21 و 02 دقیقه و 30 ثانیه
با درود فراوان ...
بزرگوار شما در پاسخ بسیاری از دوستان شبیه خودشان البته به قول شما که فرمودید بی فکر بی خرد تعصب و ...
پاسخ گفته اید .
این موضوع که غذا تلفظ عربی ندارد و همزه حذف شده خب یک چیز بسیار طبیعی هستش ترک زبانها غلام را گلام بیان میکنند پس غلام از معنی اصلی خودش دور شده آیا ؟
یا اینکه در زبان عربی دیگه حذف شده یا به فراموشی سپرده شده این هم جواب غیر قابل قبولی هستش چون این موضوع مربوط به بیش از 1400سال پیشه خب اونا از گویش خودشون حذف کردن دلیل نمیشه که این کلمه معنی خودش رو از دست داده باشه
یکشنبه 1396/02/10 ساعت 03 و 30 دقیقه و 14 ثانیه
لطفا نظری را که قبلا ارسال کردم نمایش عمومی دهید
عادل اشکبوسسلام
پیام را خودتان محرمانه فرستاده اید و قابلیت نمایش ندارد و همان بهتر که قابلیت ندارد. چون شما به قومیتها توهین می کنید. خدا مرا و شما را به راه راست هدایت کند.
جمعه 1396/01/25 ساعت 15 و 41 دقیقه و 43 ثانیه
با سلام یا درود
من بعد از دیدن آن مطلب در تلگرام در فرهنگ عمید و دهخدا گشتم و بول شتر و... نوشته نبود. این بود که به سراغ اینترنت آمدم و این مطلب را دیدم. البته دیدم برخی گفته اند که در لغتنامه(فرهنگ دهخدا) معنای بول شتر آمده. خیلی تعجب کردم که چرا من دیده ام. اگر لطف کنید و جلد و صفحه را برای من بفرستید ممنون می شوم.
سه شنبه 1396/01/22 ساعت 03 و 37 دقیقه و 13 ثانیه
در تآیید صحبت اشکبوس و برای آنهایی که هنوز در خواب تفرقه هستند و بی دلیل و بی تحقیق به زبان و عقل دیگران رجوع و تقلید میکنند آنها را فقط به یک نمونه از شباهت نوشتاری با معانی گوناگون و متناقض و حتی بی ربط در همین زبان فارسی دعوت میکنم!
تفسیرش با عاقلان!
■■■■■●●●●•••○
در زبان فارسی و در لغت نامه ها وقتی جستجو میکنیم "کرم" چندین مفهوم دارد!
پس نباید به مفهوم kerm یا کرم آن بسنده کرد!
==============
((کرم))
Karam نام و اسم کرم
مینویسیم کره ام کجاس ولی میخوانیم کرم کجاست!
Kerem
Kerm
Korom یا koram به معنی پسر
Karam من چیزی نمیشنوم چون کرم(کر هستم)
جمعه 1395/12/6 ساعت 00 و 17 دقیقه و 04 ثانیه
سلام دوست عزیز ممنون از توضیحاتتون
من این مطلبی که توی شبکه های اجتماعی دست به دست شده رو تا خوندم برای بررسی بیشتر جستجو کردم وبلاگ شما رو پیدا کردم و دلایل قابل قبولی هم مطرح کردید ممنون از توضیحاتتون
پنجشنبه 1395/10/2 ساعت 15 و 41 دقیقه و 09 ثانیه
با سلام. نویسنده محترم من بعضی از نظرات رو مطالعه کردم و به نظرم اقا امین بیراه نگفتن. منتهی شما بجا پاسخ تنها یک غلط املایی ازشون گرفتین و فرمودین دیگه حرفی ندارین. برا یکی دیگه از دوستان هم همین رویه رو پیش گرفتید و غلط املایی میگیرن و تو سرشون میزنین. خب این که شما فرمایشی میکنید ایشون هم نظرش میگه ایرادی نداره. منتهی باید دفاعی هم بکنید. من جسارتا نشر ایشون رو مجددا باز نشر میدم تا دوستان هم ملاحظه بفرمایند.
نقل قول از امین اقا:"جناب وبلاگنویس،
به چیزی نوشتید می گن صفصته. از یک طرف می نویسید غِذاء یعنی خوراک. از طرفی می نویسید غَذا یعنی ادرار شتر. از طرفی می گید این اون نیست چون ما ذال رو مث عربا تلفظ نمی کنیم.
آخه کجای زبان فارسی ذال رو مث عربا تلفظ می کنن؟ مخرج حروف فارسی برای تمام انواع ز یکی هست. پس اگر بجای کسره، فتحه داره و اگه حمزه آخرش حذف شده می شه همون ادرار شتر.
خیلی ساده س. ما هم می تونستیم به اعراب حمله کنیم و وقتی می خواستیم بهشون حرف زدن یاد بدیم و ازمون پرسیدن اینی که زنای عرب به سرشون می زنن بهش چی بگیم، ما هم بجای گیر یه چیز دیگه که خیلی هم شبیه هست به خودشون بدیم و بعد هی بهشون بخندیم.
حالا یه سئوال،
اگه همون عربا بعد ۱۵۰۰ سال بیان و ازمون طرفداری کنن و بگن نه اونی که به ما یاد دادن گیر بوده و فلان چیز نبوده چی باید بهشون گفت؟
آیا اهمیتی داره کدوم ک سرکش داره و کدوم یکی نداره؟ آیا اهمیتی داره که ایرانیا ذ رو چطور تلفظ می کنن و عربا گ رو چطور؟

بسه دیگه وجداناً
بسه بابا!"
عادل اشکبوسسلام
انسان عاقل وقتی نظر می دهد كه صاحب اطلاعات است نه كسی كه اطلاعاتی ناقص و ناچیز دارد.
شما اگر دوست دارید این كلمه را به همان معنا بدانید.
پیداست اصلا توضیحات را نخوانده اید و فقط بر اساس تعصبات نظر می دهید.
لطفا پاسخ دهید اگر این كلمه به این معناست چرا خود عرب هم استفاده می كند؟
خدا عقل دهد.
پنجشنبه 1395/08/27 ساعت 11 و 27 دقیقه و 56 ثانیه
درود و سپاس. نوشته درست و به جایی بود. ما هر چه می کشیم از نادانی و بی اندیشگی و بی مطالعه ای و پیروی کورکورانه است. هیچ کس به خودش زحمت نمی دهد چند تا فرهنگنامه را ورق بزند ببیند این چیز که دارد می خواند درست است یا نه. بر اساس یک حس نادرست میهن گرایی دروغین[ و نه راستین] نوشته را برای هزار نفر می فرستد بدون آن که دمیدرنگ کند و ببیند چیزی که دارد می فرستد درست است یا نه. ای داد از نادانی و بی سوادی که دامنگیر ما شده است. سپاس برای نوشته خوب تان و زحمتی کشیدید. سربلند باشید.
یکشنبه 1395/08/9 ساعت 15 و 41 دقیقه و 58 ثانیه
سلام علیکم. درود به شما. بسیار عالی نوشتید.
یکشنبه 1395/08/2 ساعت 14 و 18 دقیقه و 45 ثانیه
با سلام و تشکر از توضیحات ارزشمند جناب آقای عادل خان اشکبوس
متاسفانه امروزه شاهد گسترش اینگونه هجمه ها به اعراب هستیم که جای تعجب دارد که افرادی مغرض در حال ایجاد تفرقه بین امت اسلامی هستند در حالی که ما با سران و پادشاهان ظالم و خونخوار کشورها مشکل داریم و نه با فرهنگ و مردم آنها.
اگر ملاک این اشخاص موضوع تسخیر ایران و شکست دادن ایرانی ها در صدر اسلام است، چرا در موارد مشابه مثل حمله مغول و اسکندر و تسخیر ایران توسط آریایی ها که قومیتی غیر ایرانی داشتند، چنین مواضعی رو نمی گیرند و برای برخی مثل آریایی ها به به و چه چه هم می کنند.
در پنج هزار سال قبل قوم آریایی در کجای ایران بود؟
مگر در آن زمان ایران متمدن نبود؟
مگر نیاکان ما شهر سوخته را در اوج تمدن نداشتند؟
مگر عیلامی ها تمدنی سر آمد دنیای زمان خود نداشتند؟
پس این رفتار و نوشتارها، به سفارش دشمنان ما تهیه و پخش می شود و باید که هر ایرانی تاریخ خود را کامل و جامع بشناسد و از روی هوی و هوس شروع به لایک کردن مطالب ننماید.
شنبه 1395/08/1 ساعت 22 و 19 دقیقه و 14 ثانیه
سپاس
شنبه 1395/08/1 ساعت 20 و 42 دقیقه و 42 ثانیه
با سلام خدمت دوستان خدا خیرتان دهد که وقت گذاشتید و روشنگری کردید .
البته ضمن تایید مطالب بالا باید دانست اینچنین مطالبی جز برای دشمنی و تفرقه افکنی ساخته نمی شوند. وگرنه چرا راجع به ظلم هایی که کشورهای غربی مثل فرانسه در ماجرای خونهای آلوده 40 سال پیش و یا ماجرای حمله روم و تجاوز به ایرانیان و یا .... مطالب را منتشر نمی کنند؟ علت مشخص است ، آنها دشمنان دینی و قومی ما هستند که تا کنون با همین سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن، تفرقه ها انداخته اند و بر مردم ساده لوح ما که با چهار اختلاف زبانی ساده برافروخته می شوند حکومت ها کرده اند.

باز هم از شما متشکرم.
بی جهت نیست که در جنگ صفین حضرت علی (ع) فریاد عین العمار سر داده اند.
خدا همه مارا از جهل نجات دهد.
چهارشنبه 1395/07/28 ساعت 04 و 41 دقیقه و 30 ثانیه
خوب اگر پیام من نشان داده نوشد پس دال براینست که نوسنده مطالب بالا بهیچ وجه انتقاد پذیر نمی باشند هیچ بلکه جوابی نخواهد داشت که خود دلیل بر درستی این مطلب میباشد
عادل اشکبوسسلام
کسی که به قومیت ها بی ادبی می کند پیامش حذف می شود. نیمی از خوزستان عرب هستند. جزایر خلیج فارس عربند بخش جنوبی استان فارس عربند. بخشی از بوشهر و هرمزگان عرب و بخشی از خراسان جنوبی عرب دشت عباس ایلام عرب هستند. چندین میلیون هم میهن عزیز ما عرب هستند. درود بر همه ایرانیان فارس و کرد و عرب و ... و همه. کسی که به هم میهن من توهین می کند خدا به راه راست هدایتش کند. حتی به غیر هم میهن نیز نباید توهین کرد. چه فرقی دارد. هندی اسلاو و ... همه محترم هستند. کسی که توهین می کند از روی بی دانشی است. چه باسا کسی به عرب توهین کند و نداند که اصالتا خودش عرب است. لطفا تاریخ بدانید تا بدانید چه مهاجرتها و تبعیدهایی صورت گرفته است.
چهارشنبه 1395/07/28 ساعت 04 و 28 دقیقه و 35 ثانیه
با فرض درست بودن دلایل آقای اشکبوس به معانی اشارات ایشان در بالای صفحه بازهم تفاوتی در اصل ماجرا نمی بینم زیراکه خود تازیان شاش شتر را بعنوان نوشیدنی وخوراکی و حتی شتوشوی دست و صورت خویش استفاده میکردند و میکنند که البته برخی بر این باورند که وژاه غذا با حمزه یعنی یشکل غذاء نوشته شده و به معنای خوراک و یاآشامیدنیست، واما در مورد پارس و یا پاس که بمعنی ندادادن و همان خبر کردن ترجمه فرمودن آیا سگهاهم با واق واق کردن منظوری بغیرازاعلام حضور خودشون به همنوعان ویا دیگر حیوانات دارند؟ که حتی پس از اهلی شدن توسط انسانها بازهم بمنظور هشدار ویا ندا و یااعلام خبری به صاحبانشان اواو میکنند، ولی نکته اصلی اینست که آیا اقوام پارسی و یا بهتر بگم بقول تازیان، فارسی مانند سگها با اواو کردن و یا ندادان(خبر کردن)مشهور بودند که آنان را باچنین نامی خطاب کردند...

خوبست کمی باندیشیم...
با سپاس
یکشنبه 1395/07/25 ساعت 18 و 22 دقیقه و 06 ثانیه
سلام استاد
فرهنگ دهخدا و معین قبول داری؟اگه داری پس چرا توی این دو فرهنگ لغت
بول شتر نوشتند؟
عادل اشکبوسسلام
معلوم است نوشته مرا با دقت نخوانده ای.
نخست باید بدانیم کلمه غَذا در اصل عربی به صورت غِذاء تلفظ می شود ولی ما در فارسی به فتح حرف اوّل تلفظ می کنیم و البته ذال را نیز زاء می گوییم یعنی غَذا می نویسیم و غَزا تلفّظ می کنیم که شبیه غَزا به معنی جنگ می شود.
آیا درست است که بگوییم غذا به معنای جنگ است و غذا می خوریم یعنی جنگ تناول می کنیم؟!
اما کلمه غَذا در عربی کهن نه عربی امروزی به معنای بَولُ الجَمَل یعنی ادرار شتر است. ولی غذایی که ما فارسی زبانان می گوییم هرچند در نوشتار دقیقاً همان غذا به معنای ادرار شتر است؛ ولی ما به گونه دیگر تلفظ می کنیم. ما qazaa تلفظ می کنیم و بول الجملghadhaa است. اصولاً در عربی و در هر زبان دیگر واژگان منسوخ بسیارند.
شنبه 1395/07/17 ساعت 00 و 56 دقیقه و 34 ثانیه
سلام من ترجیح می دم همون کلمات فارسی روبکاربرم بجای کلماتی که معنیش رو نمی دونم، البته در دشمنی اعراب با ایرانیها شکی نیست، همون سردارسپاه اسلام سعدابی وقاص که اینهمه ازش قصه می گین درمورد فتح ایران یک جنایتکار هست وپسر ملعونش از قاتلین امام حسین ع، چه اسراری دارین که غذا ادارات شتر نیست؟؟ درصورتیکه هست!!ونفرچون دیه انسان رو باچند نفر شتر می سنجند باز واحد شمارش شتره،، درضمن صدای سگ هم اسمش رو پارس گذاشتن، پس چرا بازهم حقیقت راکتمان می فرمایید حتما نفعی داره براتون!!! وگرنه الان عربها همه شمشیرهاشون روعلیه ما از روبستن!! درضمن شیعه وایران بزرگترین ضربه رو از عربها خوردن!!ودشمن قسم خورده ماهستند،، عراق هم همان کوفه زمان امام علی وحسین علیهماالسلام هستند، بی وفا ودو رو، ومورد لعنت خدا وامیر مومنان، که فرمود لعنت خدا برشما باد که جام اندوه را به کامم ریختید هروقت خواستمتان اجابت نکردیدو....
عادل اشکبوسدرود
شما 38 واژه عربی در نوشتار خودتان به كار بردید.
شایسته است از خویشتن آغاز كنید.
واژه اصرار را نیز اسرار نوشته اید.
در كفش ادیبان جان كردی پای غوره نشده مویز گشتی احسنت
دوشنبه 1395/06/15 ساعت 21 و 37 دقیقه و 27 ثانیه
با سپاس از شما پژوهشگر گرامی آقای اشکبوس دست مریزاد... مطالعه و پژوهش و انتقال آن به جامعه داروی عوام زدگی و بیسوادی نوین بخش قابل توجهی از مردم کشور عزیزمان است که شما به خوبی انجام میدهید
جمعه 1395/06/12 ساعت 23 و 54 دقیقه و 44 ثانیه
درود دوست گرامی
آنچه شمادر رد این ادعا ها نوشتید همه اثبات
ادعاییه که تلاش در رد کردنش دارید.اینکه اعراب
خودشون به غذا غذا میگن درسته چدن خودشون ادرار شتر رو مینوشند.و ادعا دارند که حتی ارزش دارویی داره.که شاید درست هم باشه.اون ها برای شتر نفر رو بکار میبرند اما برای افراد جامعه هم اینو بکار میبرند؟!اگر هم اینچنین باشه وآیا ما هم حتمن باید پیرو اونا باشیم؟!!!برای اونا شاید شتر اندازه افرادی از جامعشون مهم باشه واسه ما هم باید اینچنین باشه؟یکان شمارش ادم در ایران تن هستش اشکالی داره از این واژه ایرانی بهره گرفته بشه.
از اینا گذشته این ایرادی که گرفته شده چه توهینی به اعراب هم وطن یا غیر هم وطن ماست دوست عزیز.من رستی هستم و کله ماهی میخورم.این ایرادی نیست بر من اگر بهم بگن کله ماهی خور,چون میخورم.یا به تهرانی بگن سیرابی خور.هر چی .دوست عزیز هدف از این ادعاها دادن اگاهی درست به مردم در گزینش ازادنه و درست وازه هاست.
به هر روی,خوشحالم از اینکه چون شمایی هست که چنین حرکاتی رو به چالش بکشه.چون فقط در اینصورته که ممکنه ایرادهای ادعاهای نادرست درست بشه و روشنگری جون بگیره.
سپاس از حساست شما و تلاشتون
دوشنبه 1395/06/8 ساعت 08 و 08 دقیقه و 47 ثانیه
من شاهنامه رو خوندم و هیچ جشنی در اخر شاهنامه نبود...بلکه اخرین صفحات شاهنامه مربوط رفتن یزدگرد سوم به اسیابان و لو دادنش و شکست خوردن ایرانیهاست...چرا باید عربها رو تطیهر کرد...
عادل اشکبوسسلام
در انتهای كار خواندن شاهنامه نه در انتهای كتاب شاهنامه
سه شنبه 1395/06/2 ساعت 23 و 56 دقیقه و 33 ثانیه
نظر من اینه که واقعا معنیش همین شاش شتر است ببخشید ادرارشتر است
عادل اشکبوسنوش جانت گوارای وجودت.
سه شنبه 1395/06/2 ساعت 23 و 53 دقیقه و 52 ثانیه
واقعیتهارا به سادگی رد نکرده وگفته های کذب ودروغوکورکورانه قبول نکنید
یکشنبه 1395/05/17 ساعت 11 و 59 دقیقه و 18 ثانیه
با سلام.
اینکه ریشه واقعی این کلمات چی هستن و از کجا اومدن کاری بهشون ندارم.فقط اینو می دونم که اگر واقعا واژه فارسی غذا یا همون به قول شما غذاء خوراک باشد من ترجیح می دم که از واژه خوراک استفاده کنم.چون خود ما ایرانی ها اونقدر فرهنگ غنی داریم که لازم نباشه از فرهنگ های دیگه چیز قرض کنیم.در مورد واق واق سگ هم باید بگم که چون داریم راجع به عامه مردم صحبت می کنیم نباید توقع داشته باشیم که همه در حد شما زبان شناس باشند و برای اینکه حرف و حدیثی توی این قضیه نباشه بهتره که از واژه واق واق استفاده کنیم تا این که بخواهیم با جدا کردن ریشه این دو واژه مردم رو قانع کنیم که این اون نیست.
ولی در کل دلیل این حرف هایی که گفته می شود به خاطر دشمنی که عرب ها با ما ایرانی ها دارند که این اواخر با کارایی که کردن این قضیه بیشتر خودشو نشون داده مثل :
1- تجاوز نگهبانای عرب به نوجونای پسر ایرانی که مسلما اولین بارشون نبوده و آخرین بارشونم نخواهد بود.
2- گند کاری منا.
3- خاطره ای که اکبر عبدی تو یک برنامه زنده تعریف کرد خیلی تامل برانگیز بود درسته که آخرشو خیلی بی ادبانه تموم کرد ولی هیچ کس از خودش نپرسید که چرا یک عرب باید بتونه به خودش جرات بده که جلوی صاحب ناموس ناموس خری کنه.
در ضمن من شما رو به عرب زدگی متهم نمی کنم.
در آخر باید بگم که به غیر از مورد غذا و پارس یک مورد دیگر هم گفته شده بود که دوست دارم یه جوابم راجع به اون بشنوم :
واحد شمارش شتر در زبان عربی نفر است و همانطور که همه می دانند واحد شمارش ما ایرانیان نیز نفر است جالب اینجاست که وقتی در تلوزیون یا رسانه های دیگر حرف از شهدای کربلا یا اشخاص دیگری می شود دیگر آنجا نمی گویند 72 نفر می گویند 72 تن.
خوشحال میشم جواب این موردم بهم بگی.
عادل اشکبوسسلام
72 نفر برای شمارش است. گویی داریم می شماریم.
ولی 72 تن جنبه شمارشی آن کمتر است.
5 تن هم می گوییم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


*پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها

مدیر وبلاگ : عادل اشکبوس
نظرسنجی
آگاهی ها و نگاشته های این تارنما از نگاه شما چگونه می باشد ؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شمارنده سایت