عادل اشکبوس دوشنبه 1388/04/1 ساعت 13 و 23 دقیقه و 30 ثانیه نظرات ()

 

نام دخترانه فارسی است .در چند دهه اخیر رایج شده است .بیشتر به خاطر خوش آهنگ بودن این واژه آن را به عنوان نام برمی گزینند .معنی دقیق آن معلوم نیست . معمولاً آنرا پاک و خالص و بی غلّ و غش معنی می کنند .