عادل اشکبوس یکشنبه 1388/11/11 ساعت 10 و 30 دقیقه و 50 ثانیه نظرات ()

حسین ، مُصَغَّر یعنی کوچک شده ی حَسَن است . حسن یعنی نیک( خوب ) و حسین نیز به همین معنی است .