عادل اشکبوس یکشنبه 1394/01/30 ساعت 19 و 05 دقیقه و 50 ثانیه نظرات ()
توس ( توســاسپا ): دارنده اسب آزاد
نتیجه تصویری برای توس

ریشۀ نام توس

توس (توســاسپا): دارندۀ اسب آزاد

«بارتلمه» پژوهشگر آلمانی برای واژۀ  tusa ریشۀ  taos را حدس می­زند. این ریشه دارای دو معنای (تهی) و (آزاد و رها) است.

از سوی دیگر «هایر هُوفر» دربارۀ واژۀ tusa او را قهرمانی دلاور و جنگاوری ایرانی می­داند و در معنای توس ترکیب tusaspa را به معنای دارندۀ (اسب رها شده) می­آورد و برابر سانسکریت آن را tusaspa می­نویسد که پیوندی دگرگون شده از فعل taos به همراه  نام  aspa در اینجا به معنای آزاد و رها می باشد.

بارتلمه taosa را اسم مذکّر به معنای کسی که ران­های پهن و بزرگ دارد، آورده است که شاید مقصود از آن فردی نیرومند و  توانا باشد و شاید به گونه­ای اشاره به توس پهلوانی در اوستا باشد.

در متون پهلوی به نام توس، افزون بر نام یک پهلوان به نام شهر و کوهی نیز گفته می­شود. توس پسر نوذر و نوۀ منوچهر است. توس سپهبد کاووس و کیقباد و کیخسرو بود. وی در آیین مزدیسنان در پایان گیتی به همراه سوشیانس (نجات دهندۀ  موعود) خواهد بود.

نگارندگان زَینُ الاخبار و نُزهَةُ القُلوب، جمشید پیشدادی را بنیانگذار شهر توس می­دانند و می­نویسند پس از ویرانی این شهر توس نوذر آن را از نو آباد و به نام خود کرد.

نوشتن توس در فارسی به صورت طوس نادرست است. طوس شکل عربی شده نام توس است./عادل اشکبوس.دانشنامه نامها و واژه ها/انتشارات مدرسه