عادل اشکبوس پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 11 و 19 دقیقه و 05 ثانیه نظرات ()
نتیجه تصویری برای شفت

ریشۀ نام شَفْت

یکی از شهرهای استان گیلان است؛ مردم آن تالشی و گیلک هستند. دربارۀ ریشۀ آن کمتر پژوهش شده است؛ شفت به معنای «جای ناهموار» است و در فرهنگ لغت معنایش چنین آمده است:

خم و کج و ناراست و ناهموار. (ناظم الاطباء) (از برهان ). چیز کج و ناهموار. (آنندراج ) (انجمن آرا).

شاید نیز شَفْت با شَفتالو در پیوند باشد و شفت جایی است که درخت شَفتالو بسیار داشته است.

در لغتنامۀ دهخدا دربارۀ شفتالو چنین آمده است:

یک قسم میوۀ خوشبوی و آبدار و گوارا که هلو نیز گویند. (ناظم الاطباء). شفترنگ . (لغت فرس اسدی)... میوه­اش از هلو کوچک­تر است و طعمش نیز به­خوبی طعم هلو نـمی­باشد. گل و برگ و دیگر مشخّصات این گیاه مانند هلو است و در اکثر نقاط شفتالو و هلو را مرادف با هم نام می­برند. (فرهنگ فارسی معین )

رنگ شفتالو از شمایل شاخ             کرده یاقوت سرخ و زرد فراخ .        نظامی

در پایگاه خبری تحلیلی صبح شفت چنین آمده است:

علّت نامگذاری این ناحیه از بیه پس گیلان به شفت، همانند نامگذاری بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک این دیار، معلوم نیست ... برخی بر این باورند که واژۀ شفت گرفته شده از کلمۀ شَفَتَین (آیه ۹ از سورۀ بلد قرآن) و یا برگرفته از نام شخصی خارجی در دورۀ قاجاریّه است.(شَفِت نام افسری روسی الاصل در دورۀ قاجاریه بود که مأمور تسخیر گیلان از سوی روسیه تزاری شده بود.

ارتباط شفت با شَفَتَین و یا نام یک افسر دور از ذهن است و منطقی نیست.

دانش نامه نام ها و واژه ها عادل اشکبوس