نتیجه تصویری برای مهران ایلام

ریشۀ نام مِهران در ایلام

مهران جمع مهر و به معنای خورشیدها است. مهران در ساحل رودخانۀ «كُنجان چَم» و در مرز عراق می­باشد. مهران در گذشته، منصور­آباد نام داشت و در سال 1309 هجری شمسی با تصویب فرهنگستان ایران، مهران نامیده شد. این شهر همانند شهرهای مرزی دیگر كشورمان در ابتدای جنگ تحمیلی به دست عراقی­ها افتاده ویران شد، امّا سرانجام در سال 1365 به دست نیروهای رزمندۀ ایران به آغوش میهن بازگشت. در سال­های اخیر این شهر «نگین سبز ایران» نام گرفته است.