عادل اشکبوس شنبه 1394/02/12 ساعت 15 و 49 دقیقه و 03 ثانیه نظرات ()
نتیجه تصویری برای شوشتر

ریشۀ نام شوشْـتَـر

تاریخ­نویسان از جمله حمزۀ اصفهانی می­نویسند: شوشتر به معنای «خوب­تر» است و چون شهر شوش رو به ویرانی می‌رفت، در شش فرسنگی ساخته شد که خوش­آب‌وهواتر و حاصلخیزتر از شوش بود و آن را شوشتر یعنی از شوش بهتر نامیدند. خود واژۀ شوش به معنای خوب است و شوشتر یعنی خوب­تر.

مُستوفی در نُزهةُ ‌القُلوب می‌نویسد: برخی اصل واژۀ شوشتر را «شِش­در» احتمال می­دهند. بدین دلیل که این شهر دارای شش دروازه بود.

برخی دیگر آن را «شه‌شاتر» یعنی «شهر شاه» لقب داده‌اند.

برخی از تاریخ­دانان بر این باورند که نام شوشتر از واژۀ شوشا یا سوسا یعنی دلپسند گرفته شده است.

در پایگاه میراث فرهنگی شوشتر ریشه­های دیگری برای شوشتر آمده‌است:

1.    شوش به معنای کُنارستان، و شوشتر به معنای آن سوی کُنارستان؛

2.    زن یزدگرد، شوشین‌دخت نام داشت که دو شهر شوشتر و شوش را ساخت.

3.    شوشتر از واژهٔ «شوش دَر» گرفته شده به معنای دروازهٔ شوش.

4.    برخی واژهٔ شوشتر را با «تیشتر» (الههٔ باران، ایزدبانوی آب‌آفرین) پیوند می­دهند.

5.    برخی بر این باورند که به دلیل اینکه یکی از طوایف «بَنی عَجل» که «تُستَر» نام داشت این شهر را گشود ، این شهر به نام او نامیده شد. /دانشنامه نامها و واژه ها. عادل اشکبوس