عادل اشکبوس یکشنبه 1394/01/30 ساعت 22 و 13 دقیقه و 24 ثانیه نظرات ()
نتیجه تصویری برای جاسک

ریشۀ نام جاسْک

شهری در استان هُرمُزگان است. مردم جاسک شیعۀ دوازده امامی و عدّه­ای از آنان نیز سنّیِ حنفی­اند. اهالی به فارسی، عربی و بلوچی سخن می­گویند. ( فرهنگ جغرافیایی آبادی­ها ، صفحۀ 1، 5).  

دربارۀ ریشۀ نام جاسک چند­سخنی و ناهم­اندیشی بسیار است. شاید ریشۀ نام جاسک که در گذشته جاشک نیز نام داشته از واژۀ جاشو به معنای ملوان برگرفته شده است.

نام­های کهن جاسک در گذر تاریخ عبارتند از: بادیس، بَدیس، کارپل ،کارپلا، جاشْک، چاشک، کَفشک

«دانشنامۀ جهان اسلام» دربارۀ نام جاسک چنین آورده است:

«دربارۀ وجه تسمیه جاسک، نظرهای گوناگونی وجود دارد. به گفتۀ برخی به سبب وجود آهوی آتْسَک در این ناحیه و دشواری تلفّظ آن برای پرتغالی­ها که بر منطقه مسلّط شده بودند، جاسک نام گرفته است. (رجوع کنید به فرهنگ جغرافیایی آبادی­ها ، ج 136، ص 6). محیط طباطبائی نیز به حضور جاشوهای قدیمی با نام­های جاشک، جَشن و جاسک، درحدود خلیج فارس اشاره کرده است. (ص 91ـ92).»

ایرج افشار سیستانی استاد صاحب نام در ریشه­یابی نام­ها می­گوید: «در روزگاران کهن مردمی به نام شیهو در شمال عمان به سر می­بردند ... شیهوهای عمان امروزی همان جاشوهای پیشین جزیرۀ کیش و سیاهجی هستند ... نام­های جاشک، جَش و جاسک در کرانه­های دریای پارس بازگوکنندۀ وجود شیهوها یا جاشوها در این ناحیه است. ( پژوهش در نام شهرهای ایران . صفحۀ 261و262 )دانشنامه نامها و واژه ها. عادل اشکبوس. انتشارات مدرسه