نتیجه تصویری برای تویسرکان

ریشۀ نام تویْسِـرکان

تویسرکان شهری در جنوب استان همدان است. مذهب مردم شیعۀ دوازده امامی و زبان آنان فارسی و در برخی روستاها آمیزه‌ای از لکی، کردی و لری است. در چند روستا نیز زبان ترکی رایج است.

تویْسِرْکان پیوند «توی+ سرکان» است؛ شاید «سَرکان» به معنای «جای بزرگان و سران» باشد و تویسرکان نیز به پیروی از آن و به دلیل نزدیکی بدان چنین نامیده شده باشد.

همچنین گفته­اند که: توی از شهرهای باستانی و در دامنۀ كوه الوند واقع است؛ چون در چند جا از ایران محل­هایی به نام توی هست، برای اینكه اشتباهی رخ ندهد در هر جا چنین محلی باشد، به نام نزدیک­ترین جایگاه به آنجا خوانده می­شود «توی دروار» دامغان كه نزدیک به روستای دربار است و « توی كازرون» و این توی چون در یک فرسنگی سركان است، به تویسركان مشهور است. جغرافی­نویسان اسلامی اینجا را بیشتر، « توی رودلاور» و «توی همدان» نوشته­اند.

در ایران باستان نام برخی از شهرها و روستاها به «گان» ختم می­شد؛ گان به معنای جا و پسوند نسبت­ساز است، پس از چیرگی اعراب بر ایران چون زبان عربی صدای گاف ندارد به جای گاف حرف کاف یا جیم نوشته شد. در زبان لری كلمۀ (سر) به معنای بزرگ است و سركان به معنای محلّی كه بزرگان در آن جایگاه دارند می­باشد و با توجّه به توانـمندی­های سركان شاید این ریشه­یابی درست باشد و سركان محل ییلاقی و سكونت بزرگان شهر رود آور بوده است.

دانشنامۀ جهان اسلام دربارۀ نام تویسرکان چنین آورده است:

دربارۀ نام و گذشتۀ تویسرکان تا قبل از قرن هفتم اطّلاعی در دست نیست. در قرن هفتم ، یاقوت حَمَوی (ج 1، ص 901) در ذکر محلّی به نام تُویْ (تُوَیّ)، به ابوعبدالله حسین بن احمد بن جعفر تُوَیّی همدانی، اشاره کرده (همان منبع ، ج 3، ص 82) و سرکان را از قرای همدان ذکر نـموده است.

حَمدُالله مُستَوفی (ص 73) نیز در قرن هشتم اشاره­ای کوتاه به توی و دیه سرکان دارد. از این دوره تا زمان صفویه، راجع به حوادث یا رویدادهای تاریخی تویسرکان اطّلاعات مهمّی در دست نیست... در 996، ایلات تکلّو و ترکمانان، تویسرکان را غارت و در آنجا قتل عام کردند. (منشی قمی ، ج 2، ص 884)... در دورۀ ناصرالدین شاه (1264ـ1313)، اعتمادالسلطنه (ج 1، ص 817) تویسرکان را شامل قصبه معتبری به نام توی و قریه بزرگ سرکان ضبط کرده است. در زمان وی، این قصبه را به تنهایی تویسرکان هم می نامیدند، امّا قریه همان سرکان خوانده می­شد./ عادل اشکبوس.دانشنامه نامها و واژه ها. انتشارات مدرسه