عادل اشکبوس یکشنبه 1394/01/30 ساعت 17 و 54 دقیقه و 30 ثانیه نظرات ()
نتیجه تصویری برای تکاب

ریشۀ نام تَکاب

تکاب یا «تیکان تپه» از شهرهای استان آذربایجان غربی است. زبان مردم، کردی کُرمانجی، کردی سورانی و ترکی آذربایجانی است. مذهب مردم سنّی شافعی و شیعۀ دوازده امامی می باشد.

تکاب از دیرباز با نام­های بسیار مانند: ستوریق یا شوریق، آنجرود، ساروقورغان سرزمین افشار، تیکان تپّه و تکاب سرشناس بوده است.

دانشنامۀ جهان اسلام دربارۀ نام تکاب چنین آورده است:

تکاب یا تک­آب به­معنای آب کم و باریکی است که در زمینی جریان داشته باشد و چون شهر فقط یک رود دارد (رود ساروق )، به این نام خوانده شده است. این شهر تا قبل از 1317 شمسی به سبب وجود خار در تپه­های اطراف شهر، «تیکان تپه» (خار­تپّه) نامیده می­شد، سپس با تصویب فرهنگستان زبان ایران، نام آن به تَکاب تغییر یافت. (نوبان، ص 147، 152؛ فرهنگ جغرافیایی آبادی­ها ، ج 24، ص 85؛ فرهنگستان زبان ایران، ص 25).

واژۀ تکاب، تَکاو ، تک­آب به معنای زمین آبکَند، درّه، میان دو کوه، زمینی که در آن بعضی جاها آب فرو رود و در جای دیگر بیرون آید، بعضی جاها خشک و در بعضی جاها آب ایستاده باشد. به معنای دزداب نیز آمده است، آب جاری را که گاهی جریان داشته و گاهی در خاک فرو رفته و از نقطۀ دیگری بیرون می­آمده است و آبی را که گاهی پیدا و زمانی ناپدید شود، دزداب می­گفتند. (جغرافیای کامل ایران جلد نخست صفحۀ 270 دبیران گروه­های آموزشی جغرافیای استان­ها)

عادل اشکبوس/ دانشنامه نامها و واژه ها/ انتشارات مدرسه