نتیجه تصویری برای تربت جام

ریشۀ نام تُربَتِ­ جام

تربت جام از روزگار باستان تاکنون به نام‌های گوناگونی چون بوزگان، بوزیگان، بوزجان، پوچکان، زام، سام، جام، تربت شیخ جام و تربت جام خوانده شده‌است. شهری باستانی به نام بوزیگان و یا بوزگان از سده سوم پیش از میلاد تا سده دوم هجری قمری در کنار شهر کنونی وجود داشته که احتمالاً در زمین لرزه ویران شده است. شهر کنونی از حدود سدۀ سوم هجری قمری ساخته و کم­کم گسترش یافته‌است. این شهر پس از بازسازی و آبادی دوباره، «بوزجان» یا «پوچکان» نامیده شده است. شهر تربت جام نیز مانند شهر تربت حیدریه به نام شیخ بزرگی که در آن به خاک سپرده شده سرشناس است. شیخ احمد جام، ملقّب به ژنده پیل، از عارفان نامی سدۀ پنجم هجری قمری بود و نام کنونی شهر از تربت یا آرامگاه وی  برگرفته شده است.عادل اشکبوس.دانشنامه نامها و واژه ها/انتشارات مدرسه