تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - ریشه نام باسمنج تبریز
 • نتیجه تصویری برای شهر باسمنج

  ریشۀ نام باسمِنْج

  باسمِنْج در بخش مرکزی تبریز و در ده کیلومتری جنوب شرق آن ‌است؛ ظاهراً پیوندی از دو بخش «باسم + اِنج» است؛دربارۀ ریشۀ نامش تنها حدس و گمان وجود دارد و به درستی پیدا نیست که ریشۀ این نام چیست. به ویژه اینکه در گذر تاریخ تغییرات بسیار داشته است.

  1.       باسمنج از سدۀ هشتم به ‌بعد، به‌صورت‌های «اوسبِنج» ، «وهوسفنج» ، «فهوسفنج» ، «اسفنج» در برخی متون دیده می‌شود. شاید اوسبِنج پیوند «اوس+بِنج» باشد؛ اوس در کتاب برهان به معنای امیر و بزرگ و بِنج در ناظم الاطبّاء به مهنای اصل، ریشه، نژاد و نسب است. پس شاید اوسبنج به معنای از ریشۀ بزرگان باشد.

  2.       اگر «باسْم» را همان «باسِم» بدانیم به معنای لبخند زننده است. مردم تبریز به باسمنج، واسمئش می­گویند؛ در فرهنگ لغت برهان قاطع دربارۀ اَنج چنین آمده است: اَنج یا اِنج : گرداگرد روی و رخسار. پس شاید بتوان باسْمِنْـج را رُخسارِ خندان معنا کرد. این تنها یک حدس است و ریشۀ نام این بخش به درستی آشکار نیست.

  3.       گفته می­شود در گذشته در این شهر دو آتشکده بوده یکی به نام آتشگاه و دیگری که مقدّس­تر بوده به نام «انج» بوده­است. باسمنج به صورت «به اسم انج» می باشد یعنی «به نام انج.» دانشنامه نامها و واژه ها. عادل اشکبوس. انتشارات مدرسه

   

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش