عادل اشکبوس چهارشنبه 1394/01/26 ساعت 00 و 00 دقیقه و 49 ثانیه نظرات ()
نتیجه تصویری برای جابر انصاری ایلام

ریشۀ نام ایلام

ایلام: سرزمین کوهستانی

استان ایلام امروزی بخش شمالی كشور عیلام باستان بود. این كشور حدود 3000 سال پیش از میلاد پدید آمد و تا سال 640 پیش از میلاد به زندگی خود ادامه داد. در این سال، به فرمان آشور بانیپال به خاک و خون كشیده شد و از میان رفت.

در كتیبه­های بابلی، عیلام را «آلامتو» یا «آلام» خوانده­اند كه در تورات به معنای كوهستان یا كشور بر آمدن خورشید است. مدّتی پس از فروپاشی عیلام، ‌حوزۀ فرمانروایی آنان به دو منطقۀ تحت نفوذ پارس­ها و مادها تقسیم شد. هر چند مناطق مسكونی زاگرس در روزگار هخامنشی بخشی از امپراتوری هخامنشی به شمار می­آمده، امّا درظاهر ارتش هخامنشی برای عبور از زاگرس ناچار به پرداخت باج به كوه­نشینان توانـمند آن بوده است. تیمور لنگ در کتاب «منم تیمور جهانگشا» اعتراف می­کند که از مردم این سرزمین در جنگ شکست خورد و ناچار از فتح آن منصرف شد و به یاران خود نیز سفارش کرد که کاری به این دیار نداشته باشند.

بابِلی‌ها (همسایه غربی عیلامی­ها)، سرزمین کوهستانی شرق بابِل را الامتو یا الام یا ایلامتو به معنای کوهستان و شاید کشور طلوع خورشید به معنی مشرق می‌نامیدند.

برخی بر این باورند که ایلام واژه‌ای است مرکب از دو کلمۀ ایل و ام به معنی سرزمین بلند است. برخی نیز عیلام را برگرفته از نام عیلام پسر سام بن نوح (ع) می‌دانند.

این منطقه در گذشته نام‌های بسیاری داشته است. آریوخ،  در متون اسلامی ماسبذان نیز نوشته شده است.

نام‌های دیگر این منطقه که در منابع تاریخی ذکر شده است عبارتند از:

استرابون از آن با نام ماساباتیس؛ یکی از بخش‌های بزرگ دولت عیلام، بین شوش و نواحی اطراف کوه‌های زاگرس، یاد کرده‌ است.

پلینی آن را مِزوباتِن نامیده که منطقه‌ای است زیر کوه‌های کامبالیدوس، و رود الئوس در مسیر خود به طرف دشت‌های شوش، آن را سیراب می‌ساخته است.

دتونیسیوس، ساکنان این منطقه را مزاباتی و بطلمیوس آنان را سامباتایی می‌نامند و دیودروس، در توصیف لشکرکشی اسکندر از آنان به نام سمبنه یاد می‌کند.

شهر ایلام در گذشته محلّ ییلاق والی پشتکوه بود. حسین‌قلی­خان که تواناترین والی این منطقه بوده، در محل کنونی شهر ایلام، که ده بالا نامیده می‌شد، ساختمانی بزرگ و باشکوه را ساخت که به‌صورت مرکز تابستانی والیان پشتکوه درآمد و از این زمان ده بالا به حسین‌آباد معروف شد. این شهر سال‌ها به نام والی معروف، حسین‌آباد نامیده می‌شد تا این که در خرداد ماه 1315 خورشیدی، یعنی در زمان رضاشاه پهلوی، نام آن به ایلام تغییر یافت. عادل اشکبوس.دانشنامه نامها و واژه ها/انتشارات مدرسه