عادل اشکبوس سه شنبه 1394/01/25 ساعت 19 و 29 دقیقه و 08 ثانیه نظرات ()
نتیجه تصویری برای اهر

ریشۀ نام اَهَر

دربارۀ ریشۀ نام اهر هم­اندیشی و هم­سخنی نیست و گفته­ها گوناگون است. برخی نام کهن اهر را «میمند» دانسته‌اند؛ در کتاب «حُدودُ العالَم» در سال ۳۷۵ هجری قمری این شهر بدین نام خوانده شده است.

1.       برخی ریشهٔ واژهٔ اَهْر را به معنای درخت «ون» در زبان عربی دانسته‌اند، که باتوجّه به وجود انبوه این‌گونه درختان در پیرامون شهر، اَهْر نامیده شده است.

2.       برخی واژهٔ اهر را دگرگون شدۀ واژهٔ «هور» به معنای خورشید دانسته‌اند، که پیش از آمدن اسلام و در روزگار مهرپرستی این­گونه نامیده شده است. این گروه به نام هوراند که در اصل اَهوراوَند است استناد می­کنند. در گذشته اَهَر، اَهْر خوانده می­شده است و در کتاب «برهان قاطع» نیز چنین آمده است.

3.       برخی نیز گویند: در آغاز سدۀ نوزدهم میلادی، جیمز موریر، دیپلمات انگلیسی و نویسندۀ «ماجراهای حاجی بابای اصفهانی» دربارۀ نام اهر چنین می‌نویسد: «به نظر می­آید اهر کاندیدای خوبی است برای محلّ شهر تاریخی «هارا»، یکی از سه شهری که بر طبق نوشته تورات پادشاه آشور، تیگلَت پیلنِسِر افراد قبایل رِبِنیت، گادیت و مَناشه  را به آنجا تبعید کرد. دانشنامۀ نام­ها و واژه­ ها: عادل اشکبوس. انتشارات مدرسه