لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.

کتاب کار انتشارات مدرسه وابسته به آموزش و پرورش و تالیف جمعی از دبیران زیر نظر بنده است. 

لذا محتوای آن کاملا مورد تایید است. زیرا نظارت بنده بر آن دقیق بوده است.
شاید چند اشتباه تایپی در آن باشد ولی اشتباه در اهداف و اشتباه علمی مطلقا وجود ندارد.
اکنون دیگر تب و تاب خرید کتاب کار تمام شده است.
 این کتاب را به همکاران معرفی می کنم تا دست کم برای خودشان یک نمونه از آن داشته باشند.
در باره نحوه تهیه آن از بنده سؤال نشود.
در مراکز استانها انتشارات مدرسه نمایندگی دارد.
 تلفن تهران 02188800324 الی 9 شماره ساختمان اصلی انتشارات مدرسه است.
تلفن کتابفروشی  مرکزی در تهران خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان زند است.
02188822668 این شماره فروشگاه در تهران است. شماره شهرستانها را نمی دانم.

ضمنا معرفی کتاب مفید و سالم و مطابق اهداف از وظایف و اخیارات قانونی اینجانب است.