عادل اشکبوس یکشنبه 1393/08/11 ساعت 16 و 58 دقیقه و 19 ثانیه نظرات ()

طفا نظر خود را بنویسید. اگر خوب است. چرا و اگر خوب نیست. چرا؟
شما چه جدول بهتری سراغ دارید؟
اگر پیشنهادی دارید. حالت نصیحت و کلی گویی نباشد.
پیشنهاد عملی بهتر را ارائه بفرمایید.