عادل اشکبوس یکشنبه 1393/08/11 ساعت 16 و 47 دقیقه و 21 ثانیه نظرات ()

لطفا نظر خود را بنویسید. اگر خوب است. چرا و اگر خوب نیست. چرا؟
شما چه متن بهتری سراغ دارید؟
اگر پیشنهادی دارید. حالت نصیحت و کلی گویی نباشد.
متن بهتر را ارائه بفرمایید.