عادل اشکبوس یکشنبه 1393/08/11 ساعت 16 و 27 دقیقه و 55 ثانیه نظرات ()
دانلود شعر پیشنهادی عربی نهم یا دهم
لطفا نظر خود را در مورد شعر بنویسید.
اگر خوب است؛ چرا؟
اگر خوب نیست؛ چرا؟
شما چه پیشنهادی عملی دارید/ پیشنهادتان حالت آمرانه و اندرزگویانه نباشد. اگر خوب نیست چه شعری خوب است؟ ارائه دهید.