به همت آقای دکتر عبدالله یزدانی رئیس دبیرخانه کشوری راهبری درس عربی مستقر در ساری همایشی با حضور سرگروههای استانی درس عربی دوره دوم متوسطه برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات همایش در باره نقد کنکور است. ان شاء الله سعی خواهم کرد همراه با تیم تالیف در این همایش شرکت کنم.

خانم دکتر فاطمه فهیمی رئیس پایگاه کیفیت بخشی درس عربی دوره اول متوسطه نیز چنین همایشی را با حضور سرگروههای استانی برگزار خواهند نمود. فعلا معلوم نیست که این همایش در چه استانی برگزار خواهد شد. امّا برگزاری آن قطعی است و سرگروههای متوسطه اول شرکت خواهند کرد.