تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - ریشه نام بندر گز
 • ریشه نام بندر گَز

  بندر گز در غرب استان گلستان و در ۴۲ کیلومتری شهر گرگان است.

  برخی در باره ریشه نام بندر گز می گویند : به دلیل رویش درختچه های گز در زمین های نیمه شور بخش شمالی شهر و قرار گرفتن شهر در کنار دریای مازندران این شهر بنام "بندرجز" معروف گردید و در سال 1316 هجری شمسی واژه « جز» که معرَّب گز می باشد دوباره به گز تبدیل و از آن پس به نام بندرگز نامیده شد.

  در فرهنگ معین در باره بندرگز چنین آمده است : بندر جز معرب بندرگز است .

  برخی را نیز باور آن است که : « از هنگامی که گروهی از «گز » های شهر درگز خراسان به این شهر کوچ نمودند این شهرستان « بندر گز » نامیده شده است.

   

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش