عادل اشکبوس پنجشنبه 1390/04/30 ساعت 18 و 17 دقیقه و 30 ثانیه نظرات ()

شهر

نام پیشین

شهر

نام پیشین

آبادان

آذر شهر

آمل

اراک

اردبیل

اسلام آباد

اسد آباد

اصفهان

اندیمشک

انزلی

اورمیه/ارومیه

اهر

اهواز

ایذه

ایرانشهر

 

ایلام

بابُل

بابلسر

  

 کرمانشاه

 

بافْـق

بُجنورْد

بُروجِرد

 

بندر امام

بندر ترکمن

بندر عباس

بوشِهر

بهشهر

پیرانشهر

 

تَبریز

تُنِکـابُن

جیرفت

خُدا بنده

خرّم آباد

خرمشهر

دامغان

عَبّادان

دهخوارقان

محمود آباد

سلطان آباد

فیروزگرد، اردپیل، بادان پیروز، پیروز رام

شاه آباد / هارون آباد

آدراپانا یا ادربنه كهن

اَسپَدانَـه سپاهان

صالح آباد

بندر پهلوی

رضائیه

ارسباران

اوکسین ، ناصری، سوق‌الاهواز، هرمزاردشیر، رام‌شهر، اگینیس، تاریانا

                             فَهرَج ، پَهرَگ

               

             حسین آباد ، پشتكوه ، عیلام ،

 

بارفروش

مشهد سر

باختران / تلفظ درست و کهن آن : کِرماشان  ، در تلفّظ عربی قِرماسان و قَرمَسین پس از انقلاب مدّت کوتاهی قهرمانشهر و ایمانشهر نامیده شد  .

بافْـتَـک ( بافته = بافَک = بافَق = بافْـق )

بیژن گِرد ، بوزَنجرد ، چرمغان

وروجرد ، وروگرد ، ولوگرد، بروگرد، اروگرد، پیروزگرد

بندر شاهپور

بندر شاه

گُمبُرون

لیـان

اشرف

خانه

 

در تلفظ محلّی تَربیز در تلفّظ ارمنی تَوریژ

شهسوار

سبزواران

قیدار

خایْـدالو ، شاپورخواست

مُحَمَّـره

صد دروازه

  دَره شهر

رامسر

رَشت

ری

 

 

 

زابل

زاهدان

 

زَنجان

 

 

ساری

 

سبزوار

 

سِمنان

 

سلماس

سنندج

 

سوسنگرد

شادگان

شهر کرد

شوش

 

شوشتر

 

شیراز

فردوس

فریدن

 

قائم شهر

 

قَزوین

 

قُـم

 

قوچان

شهرضا

 

کاشمر

 

 

کِرمان

 

گرگان

 

 

مَراغه

 

 

مَسجِد سُلیمان

 

مشهد

مهران

میانه

میشان

 

نیشابور

 

 

همدان

 

یاسوج

یَزد

ماداکْـتو

سَختـــسَر

بیه‌پس

رگا، رگها ، رَقا ،  راك ، راگ، پیروزرام، راگس، راجس، ری‌اردشیر، محمدیه

 

نیمروز

دُزداب

 

زَنگان - خَمسه

سارویه، طوسان، زدركرد، زادراكارتا، وَرنَه، فَناکَـه ، سیرینْكْس ، اوهر، نارنجه كوتی

بیهق

کومِش یا قومِس ، سَکَنان ( منسوب به سَکََـه ها ) سیم لام

 

شاپور

سِنــَه دِژ

 

دشت آزادگان

فلاحیه

ده کرد

شوشَن ، شوشان ، در یونانی سوسنای در عربی سوس

هیدالو

شیرازیس

تون

 

داران

شاهی ، علی آباد

 

 

کاسپین ، کاسْویَن

 

کُمَنـدان ، کُم ، کومه

خَبوشان

 

قُمشه

 

تُرشیز

 

گُواشیر ، ژرمانیا، کارمانیا، کارمانی، کریمان، کرمانیا

استر آباد ، وُركان، هیركانیا،( با تلفظ عربی : جرجان )

ماد آوا ( در اصل ماد آباد که به ماراوا و مراغه تبدیل شد )، رغه ، مارگیانا، افرازه‌رود ، مراغا

پارسوماش

 

سناباد

منصور آباد

میانج

هفاچیه

نشابور ، نشاپور ، نیشاپور، نیسابور، نیو شاهپور، نیوَك شاهْـپوهْـر

هِگمتانه ، هَنگمَتانه ، ( در تلفّظ یونانی : اِکباتان )

تل خسرو

ایساتیس، فرافیژ

گردآورنده : عادل اشکبوس