عادل اشکبوس جمعه 1390/02/30 ساعت 17 و 24 دقیقه و 24 ثانیه نظرات ()

نام‌های دختران

نام‌های پسران

 • پیشداد ( نیای بزرگ پیشدادیان)
 • خورشید ( اسپهبد خورشید در ناحیه جنوبی سواد کوه)
 • دادمهر ( فرزندی که از روی محبت پروردگار داده شده است)
 • دامون ( جنگل)
 • دیاکو ( اولین پادشاه ماد)
 • شراگیم ()
 • شروین ( اسپهبد شروین در کوههای قومس و درناحیه دهستان چاشم در شمال سمنان که از خاندان روحانی بودند)
 • شوپه ( پرنده‌ای زیبا)
 • فرورتیش
 • کارن ( اسپهبد کارن درجنوب ساری درفریم وشمال قومس فرمانروا بودند
 • کارو ( اسپهبد کارو در سوادکوه)
 • کایر ( یار و یاور، همدم)
 • مازیار ( اسپهبد مازیار، مقر حکومت در شهریارکوه درشمال سمنان وجنوب ساری)
 • مرداویج ( حاکم طبرستان و ری)
 • ونداد ( اسپهبد ونداد هرمز در جنوب ساری، پدربزرگ مازیار)
 • هورموند
 • روماک (صادق، منظم، صاف و تمیز، محکم)
 • جویا (جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.)
 • نیما (کمان)
 • شراگیم (نام یکی از اسپهبدان مازندرانی )
 • کاگان (برادر، برادر بزرگتر){این نام کلمه ای طبری است}