عادل اشکبوس سه شنبه 1390/01/23 ساعت 18 و 59 دقیقه و 56 ثانیه نظرات ()
بَــــل بَــــشو در اصل بِـــهــِل و بـِشـو  است یعنی بگذار و برو

بـهــِهــِل  از مصدر هــِلیدَن است که امروزه کردها و لرها  و لکها  و همدانیها هنوز به کار می برند مثلاً در کردی فیلی ( فهلوی) بیا بـِچــِم یعنی بگذار بروم .

بشو نیز از شدن  به معنی رفتن است . امروزه در فارسی معیار مصدر آمد و شد همان آمد و رفت  است . در گیلکی بُـشو خانــَه یعنی به خانه برو  یا خایوم بُشــوم یعنی می خواهم بروم .

از آنجا که ریشه ی این اصطلاح را نمی دانیم آن را اشتباه تلفظ می کنیم .

معادل عربی این کلمه ( الفَــوضـَـــی ) است .