تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها
پنجشنبه 1395/01/26  ساعت 21 و 30 دقیقه و 31 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 22 و 06 دقیقه و 51 ثانیه


   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/04/4  ساعت 11 و 19 دقیقه و 05 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 11 و 21 دقیقه و 09 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شفت

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1394/04/1  ساعت 09 و 54 دقیقه و 10 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1394/04/1 ساعت 09 و 58 دقیقه و 28 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1394/04/1  ساعت 08 و 18 دقیقه و 08 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1394/04/3 ساعت 11 و 52 دقیقه و 00 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای میمه ایلام  نتیجه تصویری برای میمه اصفهان

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/03/15  ساعت 17 و 18 دقیقه و 28 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/03/15 ساعت 17 و 21 دقیقه و 04 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای شبستر

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/03/14  ساعت 11 و 12 دقیقه و 07 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/03/14 ساعت 11 و 13 دقیقه و 33 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای مهران ایلام

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.