تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها
پنجشنبه 1395/01/26  ساعت 21 و 30 دقیقه و 31 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 22 و 06 دقیقه و 51 ثانیه


   


نظرات()  
جمعه 1394/05/2  ساعت 20 و 37 دقیقه و 53 ثانیه    ویرایش: جمعه 1394/05/2 ساعت 20 و 43 دقیقه و 42 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 1394/04/29  ساعت 23 و 17 دقیقه و 56 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1394/04/29 ساعت 23 و 20 دقیقه و 25 ثانیه

عربی نهم

   


نظرات()  
چهارشنبه 1394/04/24  ساعت 23 و 24 دقیقه و 27 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1394/06/18 ساعت 11 و 36 دقیقه و 08 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
جمعه 1394/04/12  ساعت 13 و 59 دقیقه و 54 ثانیه    ویرایش: دوشنبه 1394/04/15 ساعت 11 و 05 دقیقه و 15 ثانیه
نوع مطلب: معنی نامهای عربی ،

نتیجه تصویری برای میثم تمار

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/04/4  ساعت 13 و 37 دقیقه و 42 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/04/4 ساعت 13 و 41 دقیقه و 04 ثانیه
نوع مطلب: ریشه نام شهرها ،

نتیجه تصویری برای فاروج

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.