تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها
پنجشنبه 1395/01/26  ساعت 21 و 30 دقیقه و 31 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 22 و 06 دقیقه و 51 ثانیه


   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/09/26  ساعت 23 و 27 دقیقه و 40 ثانیه    ویرایش: یکشنبه 1394/09/29 ساعت 10 و 28 دقیقه و 50 ثانیه


نظرات همکاران 

در باره کتابهای عربی هفتم، هشتم و نهم و نیز کتابهای سالهای آینده یعنی عربی دهم و یازدهم و دوازدهم

لطفاً اگر مایل هستید سایر دبیران و گروه های آموزشی از نظر شما آگاه شوند 

در همین پست نظر دهید و مشخصات خود را (شامل نام و نام خانوادگی و ایمیل و محل تدریس) بنویسید. 


   


نظرات()  
چهارشنبه 1394/09/11  ساعت 16 و 42 دقیقه و 34 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1394/09/11 ساعت 16 و 44 دقیقه و 03 ثانیه
نوع مطلب: زبان عربی ،

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 1394/07/23  ساعت 19 و 24 دقیقه و 13 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1394/07/23 ساعت 19 و 28 دقیقه و 31 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1394/05/6  ساعت 14 و 40 دقیقه و 24 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1394/05/6 ساعت 14 و 42 دقیقه و 11 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
یکشنبه 1394/05/4  ساعت 00 و 20 دقیقه و 01 ثانیه    ویرایش: یکشنبه 1394/05/4 ساعت 00 و 27 دقیقه و 43 ثانیه

نتیجه تصویری برای گوسفند

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.