تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها
پنجشنبه 1395/01/26  ساعت 21 و 30 دقیقه و 31 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/05/4 ساعت 22 و 06 دقیقه و 51 ثانیه


   


نظرات()  
چهارشنبه 1396/04/14  ساعت 12 و 03 دقیقه و 44 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 12 و 05 دقیقه و 37 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  
سه شنبه 1396/04/13  ساعت 19 و 52 دقیقه و 10 ثانیه    ویرایش: سه شنبه 1396/04/13 ساعت 19 و 55 دقیقه و 15 ثانیه

وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است. 
در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.

   


نظرات()  
سه شنبه 1396/03/23  ساعت 19 و 01 دقیقه و 42 ثانیه    ویرایش: پنجشنبه 1396/03/25 ساعت 20 و 02 دقیقه و 30 ثانیه

پیش از خواندن این نوشته یادآور می شوم که همه زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت. 

شاید تنها زبانهای مرده باشند که چنین چیزی در آنها رخ نداده باشد. 

وجود واژگان عربی در فارسی طبیعی است همان گونه که در عربی نیز صدها واژه پارسی هست.

ادامه مطلب   


لطفاً نظر خود را برای آگاهی دیگران در باره ی این کاوش زبانی بنویسید()  
چهارشنبه 1395/10/29  ساعت 08 و 58 دقیقه و 48 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 1395/10/29 ساعت 09 و 01 دقیقه و 13 ثانیه

بارگذاری کتاب منیة المرید شهید ثانی

   


نظرات()  
یکشنبه 1395/08/9  ساعت 00 و 16 دقیقه و 28 ثانیه    ویرایش: یکشنبه 1395/08/9 ساعت 00 و 18 دقیقه و 14 ثانیه

ادامه مطلب   


نظرات()  

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.